Wie zijn wij?

Almere Poort zal uitgroeien tot een stad met 30.000 inwoners. Dagelijks komen er nieuwe huizen en nieuwe bewoners bij. En waar mensen zijn is ook de kerk present.

Een nieuwe wijk vraagt om nieuwe manieren van kerkzijn. Het team van de Schone Poort bestaat uit enthousiaste mensen die zoeken naar vormen van kerk-zijn die bij dit stadsdeel passen, omdat we ervan overtuigd zijn dat kerk en geloof goed zijn voor mens en samenleving. De bestaande (kerkelijke) grenzen doen er wat ons betreft niet toe. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom.

Wil je meer weten of meedoen? Stuur een email naar info@deschonepoort.nl of neem telefonisch contact met ons op. U kunt ons ook steunen door vriend van de Schone Poort te worden.
Uw gift is welkom op: NL34 ABNA 0541 6934 41 t.n.v. De Schone Poort

U kunt uw bijdrage ook rechtsreeks overmaken via