Wat is de Schone Poort?

De Schone Poort is de stadspoort van Jeruzalem die toegang gaf tot het tempelplein. In de bijbel wordt verteld over de genezing van een bedelaar bij “de Schone Poort”. (In het boek Handelingen, hoofdstuk 3) Dat verhaal kan duidelijk maken wat ons bezielt.

Elementen uit het verhaal die ons boeien:

– Bij deze poort ligt een bedelaar. Hoeveel mensen zullen, op weg naar de tempel, aan deze man voorbij zijn gegaan? Dat stemt tot nadenken. De genezing vindt niet in de tempel plaats, maar daarvoor. Dat relativeert de rol van de tempel en van de kerk. Waar het om gaat is dat een mens in nood gezien wordt en dat hij recht op zijn voeten mag staan.

– De boodschap is niet alleen bestemd voor de lamme bedelaar. Het verhaal raakt ook mensen die niks mankeren. Geloven is niet alleen voor als je in de puree zit.

– Petrus zegt: Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. De kerk heeft wat te bieden. Het aanbod van de kerk: de naam van Jezus Christus van Nazaret. Bij alle theologische en culturele verschillen tussen kerken en kerkmensen: het christelijk geloof draait om Jezus. , wie hij is, wat hij te zeggen heeft en wat hij te bieden heeft.

– De Schone Poort gaf dus een toegang tot de ontmoeting met het Heilige, de ontmoeting met God. We willen ook in Poort een plek creëren voor mensen die die ontmoeting zoeken.