Antwoorden zoeken

Veel mensen zijn op zoek en zitten met vragen. Er zijn geen pasklare antwoorden, maar we geloven dat we antwoord op onze levensvragen kunnen vinden in de verhalen van God en Jezus.
De manier waarop Jezus aandacht had voor mensen inspireert ons om aandacht te hebben voor elkaar en een luisterend oor te zijn voor de verhalen en vragen van mensen.