Hulpactie voor Oekraïne

OEKRAINE-ALMERE-OEKRAINE-ALMERE-OEKRAINE: AKTIE

Dagelijks horen we op het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Veel mensen zijn gevlucht maar ook veel mensen zitten klem in hun land waar het dagelijks leven steeds moeilijker wordt.

Vanuit de Poolse plaats Rzeszow aan de grens met Oekraïne, is de Orthodoxe parochie Dom Diego het centrum van waaruit hulpgoederen de grens worden overgebracht naar delen van Oekraïne.

De familie Samardzic uit Almere Poort heeft contact met deze parochie en er is contact met een vervoersbedrijf van Poolse origine in Hoofddorp. Deze laatste stellen busjes en chauffeurs beschikbaar.

Recent kwam de vraag of er (houdbare) levensmiddelen gestuurd kunnen worden. En een eerste transport staat gepland voor  29, 30, 31 juli.

De Schone Poort, wil in samenwerking met de andere wijken van de Protestantse Gemeente Almere deze actie ondersteunen. Helpt u mee?

Er is een lijstje voor de meest nodige artikelen: ( graag in lichte verpakkingen dus liever geen glas)

– Luiers – Babyvoeding – Fruithapjes in zakken – Olvarit

– Ontbijt/muesli e.d. – Pasta – Rijst – Pastasaus – – maandverband/tampons

U kunt het inleveren  bij de Tiny Church

op dinsdag-, zaterdagmorgen 10.00-12.00 uur,

op woensdag -zondagmiddag 14.00-16.00 uur.

Of bij de fam. Samardzic Aresstraat 43 en bij fam. Ter Veen, Hermesstraat 7

Voor vragen: Klazien ter Veen, 0645182315

Levenswandelingen

In samenwerking met het Centrum voor levensvragen organiseert ds. Bettie Woord wandelingen met een levensthema dicht bij u in de buurt. De thema’s waarover wordt gepraat zijn: Verlangen, Verlies, Verzoening/Vergeving, Eenzaamheid en Relaties/warmhartigheid.

Op maandag 13 juni is de eerste avond met een levensthema’s. Om 19.30 uur lezen we in de Tiny Church een verhaal waarin dat thema centraal staat.

Tijdens een labyrintwandeling in het labyrint denk je als deelnemer na over wat dit thema betekent in je persoonlijke leven. Na het labyrint vervolg je met een wandelmaatje je weg door het park, om met elkaar te delen welke betekenis dit thema in jouw leven heeft. Als wandelmaatje luister je actief, tot de ander klaar is met vertellen. Dan is het jouw beurt om te vertellen terwijl de ander luistert.

Terug in de Tiny Church kunnen er tijdens de koffie/thee in de groep ervaringen gedeeld worden.

Bettie Woord bettie@planet.nl is het adres voor informatie en opgave.

De data worden 13 en 27 juni, 11 en 25 juli en 8 augustus.

Zomeractiviteiten

In de maanden juni, juli en augustus zal het iets rustiger zijn rond de Tiny Church doordat vrijwilligers met vakantie zijn.

Contact is en blijft mogelijk door te bellen of te appen, maar ook blijft de TC open op vaste tijden.

Wandelen op dinsdag, met thee of koffie na bij de open TC,
Knutselen op woensdagmiddag
Open TC zondagmiddag 14.00-16.00 uur.

Het labyrint:

altijd open voor een wandeling,

voor de gebedenbrievenbus,

voor de kruiden, voor onderhoud.

Uitdeelpunt van de Voedselbank

op dinsdag- en zaterdagochtend

onder het Klokhuis

Kerk café

op 19 juni om 17.00 uur.

 In juli en augustus geen kerk café om 17.00 uur.

Voor een zondagse viering kunt u dan in de ochtend naar een kerk in Stad, Haven of Buiten.

Gebedsmomenten zijn er op maandagavond 4 juli en 1 augustus van 19.15-19.45 uur. Ook de gebeden uit de brievenbus worden dan uitgesproken.

In juli en augustus tijdens de open TC op zondag van 14.00- 16.00 uur op 3, 17 en 31 juli en op 14 en 28 augustus om de twee weken een kort spiegel- of Bijbelverhaal of een muziekfragment naar keuze voor een goed gesprek.

Gebedsmoment 6 december

GEBEDSMOMENT 6 december

Hoe zal ik U ontvangen


We willen stil zijn bij het loflied van Maria. Maria ontvangt de boodschap van de engel Gabriel. Het leven van Maria gaat ineens de andere kant op. Maria looft God, en staat open voor alles wat haar gebeurt.

Wij willen ons openen voor gebed en samen stil zijn. Ons bezinnen hoe wij kerst gaan vieren.

We doen dat via een zoom bijeenkomst vanwege de veiligheidsvoorschriften. We beginnen om 19.15 uur.

U kunt zich aanmelden via info@schonepoort.nl

.

De bouw van de Tiny Church is gestart 2019 en voltooid in 2020

De draaiende kerk

Na drie jaar voorbereiding is de bouw van de Tiny Church gestart. Op 26 september heeft de landmeter van de gemeente de plek van de Tiny Church uitgezet. Deze week wordt de bouwput uitgegraven. Er worden afspraken gemaakt met het heibedrijf. Offerte gevraagd voor het staalwerk. Hout en ander bouwmateriaal wordt besteld. Kortom: het gaat gebeuren. Op de website www.tinychurch.site kon u de bouw op de voet volgen (wilt u het werk van de Tiny Church blijven steunen dan kunt u via IDEAL een gift overmaken).

Paasviering 21 maart 2019

 

Deze week vieren we weer het Paasfeest.  Het team van de Schone Poort wenst u een gezegend Paasfeest. Wij geloven dat Jezus het Licht voor de wereld is. En met Pasen vieren we dat dit licht de duisternis en de dood overwint. We wensen u toe dat u dat Licht van Pasen in uw eigen leven mag ontdekken. Dat licht is geen schijnwerper, het verbleekt in het schelle licht van leugenpropaganda en nepniews.  We nodigen u van harte uit om  samen met ons in de vieringen rond Pasen op zoek te gaan naar dat Licht. Nog in het donker starten we op Paasmorgen om 06.00 uur een stiltewandeling bij het labyrint in het Cascadepark. Het donker van het lijden, de dood, mogen we achter ons laten, en we gaan op weg naar het Licht. In het labyrint staat een gedenkbankje, waar we de mensen herdenken die ons ontvallen zijn. Hier steken we fakkels aan en zingen en lezen de tekst van ‘De Opstanding’. Startend in het donker bij het gedenkbankje lopen door de wijk naar het Licht van Pasen. Genietend van dat nieuwe Licht, gaan we op weg naar de ‘Sterrenschool’. Hier vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen, en dat wij kinderen van het Licht mogen zijn. Aansluitend genieten we van een heerlijk paasontbijt Wandel met ons mee! Geef je wel op voor het Paasontbijt.
Aanmelden is heel simpel: vul hieronder je naam en emailadres in en verstuur.

 

De Tiny Church: het begin is er !!!

Over de bouw van de kathedralen werd in de Middeleeuwen eeuwen gedaan. Zoveel geduld hebben we tegenwoordig niet. Maar het blijkt dat zelfs de bouw van een Tiny Church niet van de een op de andere dag gefikst is. Op 31 oktober werd weer een belangrijke stap vooruit gedaan. Het College van Kerkrentmeesters gaf toestemming voor de volgende fase in het proces. De reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere voor de grond zal worden getekend en we mogen de aanvraag voor de bouwvergunning indienen. Deze week is er een bespreking van de bouwcommissie met de architect over belangrijke technische details van het ontwerp. Met name over de constructie van het draaimechanisme.

 

Een draaiend huis in Alkmaar

Voor dat onderdeel van de bouw dezen we inspiratie op in Almaar. We ontdekten dat daar een draaiend huis gebouwd is. Er werd contact gelegd met de eigenaar van dat huis en op 29 oktober gingen de architect en drie leden van de bouwcommissie op bezoek. Onze gastheer nam alle tijd om ons te informeren over de constructie en de technische details van zijn ontwerp. Het bezoek gaf een stevige impuls aan het vertrouwen dat de bouw van de Tiny Church gerealiseerd zal worden.

Een Proefstuk…

[robo-gallery id=”819″]

De bedoeling is dat de Tiny Church door vrijwilligers gebouwd wordt, maar we moeten wel weten of dat haalbaar is. Daarom stelde Wijnand Vermeulen voor om alvast een proefstuk van de wand van de Tiny Church te gaan maken. Er werden wat balken en triplex platen gekocht en op 20  november gingen we in de oude koestal van de familie Van Baren aan de slag. Na een morgen en een deel van de middag zagen en schroeven, maar vooral van heel veel denken en meten stond er een segment van van de muur overeind. Rond die uur kwamen de andere leden van de bouwcommissie het resultaat bewonderen. De conclusie was dat met zulke segmenten een stevige en solide constructie tot stand gebracht kan worden die ook door niet al te ervaren klussers zonder moeite in elkaar kan worden gezet.

Van het voorlopig ontwerp zal nu door de architect een definitief ontwerp worden gemaakt.  Vervolgens moet een constructeur berekenen of het ontwerp aan alle technische eisen voldoet. En na eventuele aanpassingen kan dan de vergunning aangevraagd worden. Als alles meezit kunnen we over een maand of vier de vergunning in huis hebben. En dan moet het definitieve besluit genomen worden of echt met de bouw gestart kan worden. Die laatste beslissing hangt af van de vraag of er voldoende geld is ingezameld om alles te kunnen betalen. De technische eisen die gesteld worden, maken dat de kosten flink hoger uitvielen dan eerst begroot. Op basis  van de tekening van de architect, is de begroting nu € 145,000,00  Inmiddels is €  120.000,— ontvangen. Er is dus nog € 25.000,— nodig.  We hebben alle vertrouwen dat het geld er komen zal en dat we toestemming zullen krijgen voor de laatste en beslissende fase van dit project: de bouw van onze Tiny Church.

Kerkrentmeesters hebben  voor de Tiny Church een speciale rekening geopend. Op die rekening is uw gift is van harte welkom:
NL 19 ABNA 0822 7483 98
t.n.v. Tiny Church P.G.A.
(uw gift is aftrekbaar van de belasting)
RSIN nr. i.v.m. ANBI-status 824138545)

START INSPIRATIEDAGEN

In de Algemene Kerken Raad  is er een aantal keren gesproken over een nieuwe invulling en een andere structuur van de Algemene Kerken Raad. Zo is er meer behoefte om inspiratiedagen te organiseren. Een dag met een interessant  onderwerp waar iemand met passie over kan vertellen. Een onderwerp wat met kerk en geloof te maken heeft. Een dag waarin we een boost krijgen om in geloof verder te gaan.

Waar en Wanneer?
Als team van ‘De Schone Poort’ willen we  de eerste start van de inspiratiedagen realiseren. Graag nodigen wij u allen uit om op zaterdag 8 september vanaf 10.00 uur te gast te zijn in ‘Het Klokhuis’ in het Cascadepark. De spreker is dan Johannes van den Akker van de ‘firma hoe dan wel’. Johannes is de drijvende kracht achter het Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer. Om inkomsten voor het Klooster te genereren, werd een brouwerij gestart. En wij kwamen Johannes tegen op de pioniersdagen van het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk. Hier werd door Johannes een inspirerende workshop gehouden, waar wij de nodige inspiratie uithaalden.

Kerk als onderneming
Bij een onderneming denken we niet gelijk aan een kerk. Toch kunnen we als kerk heel veel leren van ondernemers. Op internet kun je allerlei tips vinden voor succesvol ondernemerschap. Kenmerken van een echte ondernemer: Hij durft risico’s te nemen, heeft doorzettingsvermogen; is creatief, heeft grote dromen en inspireert mensen, is vernieuwer, heeft overtuigingskracht, werkt resultaatgericht, heeft zijn financiën op orde enz. enz. Als je over die kenmerken nadenkt, kom je al gauw tot de conclusie dat het goed zou zijn als dominees en kerkenraadsleden wat meer ondernemerschap zouden tonen. De kerk kon er wel eens heel anders uit gaan zien…

Voor Wie?
Voor iedereen die dit thema ‘kerk als onderneming’ interessant vindt, en hier over mee wil praten. We hopen dat deze dag kan bijdragen aan de nodige inspiratie die we als kerk en gelovige in deze tijd nodig hebben. Het zou voor ons als organisatie wel fijn zijn als u zich aanmeldt, dit kan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197Beleef deze inspirerende dag met ons mee! Als team van ‘De Schone Poort’, willen we graag u als gast in ons midden ontvangen.

CONTEKSTUEEL BIJBELLEZEN: HET  EIGEN ‘IK’ IN HET BIJBELVERHAAL

In het dagelijks leven loop je tegen allerlei vragen op waar je zo geen antwoord op hebt. Die vragen borrelen vanuit het ‘eigen ik’ naar boven. Zo kun je tegen allerlei stressvolle momenten aanlopen: Problemen in de liefde en relaties, Hoe om te gaan met de politiek. Zulke vragen kunnen je aardig bezig kunnen houden. Hoe kom je daar nu verder mee? Nu is de bijbel een boek van God en mensen. Samen kunnen we op zoek gaan of de problematiek van deze tijd, en de problemen in  jouw situatie, te vinden zijn in dat boek van duizenden jaren geleden.  We gaan samen zoeken in de bijbel. Verhalen lezen, en de tijd en achtergronden van deze verhalen samen bestuderen. Sluiten deze verhalen aan bij ons eigen verhaal, of staan deze oude verhalen  veel te ver weg?  Durf jij het aan om deze ontdekkingsreis door de bijbel te maken? Ga dan mee om een keer in de maand op zoek te gaan naar je eigen ‘ik’ in het bijbelverhaal. We starten 26 september in het Klokhuis.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@deschonepoort.nl  of bel met 06 15332197