“WALK OF PEACE”

De vredesweek is dit jaar van 15-23 september, en hier willen we in ‘de Schone Poort’ aandacht aan schenken. Graag willen we een ‘walk of peace’ organiseren, op zondag 16 september. We  starten  om 15.30 uur bij het labyrint in het Cascadepark in Almere-Poort. Elkaar ontmoeten, aandacht voor alle mensen, in vrede omzien naar iedereen. Stil staan bij vrede in deze tijd, en hoe gaan we in de wijk met vrede om? We staan eerst stil bij de vrede in het labyrint, de meditatietuin. Dan gaan we verder de wijk in en staan stil bij hedendaagse monumenten en momenten van vrede. Zo is er een veilig thuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een veilig dak boven het hoofd van jongeren, die op dat moment nergens anders terecht kunnen.    Aansluitend aan de ‘walk of peace’ is er een speciaal kerkcafé waar  we in gesprek gaan over de vrede, in deze tijd en de vrede van tweeduizend jaar geleden. De vragen van deze tijd, zoeken we op in de verhalen van toen. Natuurlijk sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Durf  jij het aan om in deze tijd waarin de wereld verdeeld is, en waar mensen nog steeds niet samen in vrede leven, om samen de ‘walk of peace’ met ons te lopen, meld je dan aan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.