Vieringen in de Stille Week

In de Stille Week volgen wij Jezus op zijn weg van duisternis naar licht, van lijden en dood naar opstanding en Paasfeest. De Schone Poort heeft deze week verschillende vormen om die weg van Jezus te gedenken:

1.  Deze hele week kun je in het labyrint de paasweg wandelen. Er zijn 8 stations als  moderne vorm van een kruisweg. Bij de ingang liggen boekjes met de teksten. Je kunt ook een QR-code scannen om de meditatieve teksten op de website te lezen. We wensen je een aandachtige wandeling toe.

2. Woensdag om 19:30 is er weer het gebedsmoment in de veertigdagentijd. Dit laatste van de gebedsmomenten rond de 7 werken van barmhartigheid staat in het teken van het bezoeken van de gevangenen. Als je je aanmeldt via de knop hieronder, krijg je email met een ZOOM-link en de orde van dienst.

3. Op Witte Donderdag willen we om 19:30uur samen Avondmaal vieren. Ook deze viering is digitaal. Avondmaal vieren betekent gemeenschap met de Heer en met elkaar. Om die onderlinge gemeenschap ondanks corona toch tot zijn recht te laten komen, vragen we jullie zoveel mogelijk iemand anders uit te nodigen (of je door iemand te laten uitnodigen) zodat niemand alleen Avondmaal viert. Vier mensen kunnen zich nog aanmelden om in de Tiny Church de viering mee te maken. De bedoeling is dat we voor de viering matzes en druivensap bezorgen bij iedereen die het Avondmaal mee wil vieren. Daarom het vriendelijk verzoek om je voor deze viering aan te melden! We wensen jullie een gezegende viering toe. Dat onze gemeenschap in Christus altijd sterk zal zijn.

4. Op Goede Vrijdag houden we het gebed bij het kruis. Vrijdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur kun je in de Tiny Church als een gebed een kaarsje aansteken bij het kruis. ‘s Avonds vanaf 19:30 is er een digitaal gebedsmoment. Dan kun je via ZOOM vragen om een kaarsje aan te steken. Het aansteken van de kaarsen kun je volgen via de camera In de Tiny Church.

5. Stille Zaterdag is er geen viering. Je kunt natuurlijk wel het paaslabyrint wandelen.

6. Op Paasmorgen  verzamelen we vóór 6:30 uur in het labyrint. Daar steken we een fakkel aan en om 6:30 vertrekken we voor de wandeling van het donker naar het licht van de Paasmorgen. Rond 8:00 uur zijn we terug bij de Tiny Church voor de Paasviering. We zetten buiten de Tiny Church op 1,5 meter afstand stoelen neer. Na de viering is er het Paasontbijt. Het ontbijt wordt Buiten geserveerd in een tasje. Meld je aan als je mee wildoen. Ook al nemen we die afstand in acht, dat betekent niet dat we afstandelijk zijn. Een gezegende Paasviering. De Heer is waarlijk opgestaan!

Ik meld me aan voor de volgende vieringen in de Stille Week (vink de vieringen aan waar je aan mee wilt doen):