VIERDE GELOOFSGEMEENSCHAP STARTKLAAR

De Drieklank, De Lichtboog en Goede Rede. Dat zijn de drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Almere, Vanaf september komt hier de nog piepjonge pioniersgemeenschap ‘de Schone poort’ in de wijk AlmerePoort bij. Eind 2013 is de pioniersgemeenschap  in de wijk Poort van start gegaan. Er werd bewust gekozen voor de naam ‘de Schone Poort’, deze keuze is geïnspireerd op het bijbelverhaal uit Handelingen 3. Hier gaat het om omzien naar de mens buiten de tempel. Het werk is   van start gegaan   met ‘de kerk op wielen’. Langzaam zijn de activiteiten van ‘de Schone Poort’ uitgebreid. Eigenlijk is er met alle christelijke feestdagen wel wat te doen met het team van ‘de Schone Poort’. Present zijn waar de mensen zijn. De kerk een gezicht geven, midden in de wijk. Het geloof ‘handen en voeten’ geven daar waar de mensen het nodig hebben. Nu na bijna vijf jaar gaan we op eigen benen staan. We stoppen niet met experimenteren, we blijven pionieren. Nieuwe vormen van kerk-zijn uit proberen. Telkens weer in afwachting wat het beste bij de wijk en haar bewoners past. Maar dit doen we wel als zelfstandige missionaire wijkgemeente in Almere. Het team van ‘de Schone Poort’ is geen kerkenraad, maar we zijn een door de Algemene Kerkenraad aangestelde commissie.. Niet los van de Protestantse Gemeente Almere, maar gewoon in samenwerking met elkaar.

Missie en Visie
Als team van ‘de schone poort’ hebben we een duidelijke missie en visie op ons werk. Onze speerpunten zijn: luisteren, liefhebben en verbinden. Dit doen we in samenwerking met de burgerlijke gemeente en het sociale wijkteam. En met de evangelische gemeenschappen uit de wijk. Alleen samen kunnen we in kaart brengen wat er precies in de wijk leeft en wat de wensen van de bewoners zijn. In overleg kijken we naar welke activiteiten hier bij aan sluiten. Op deze manier willen we kerk-zijn in de wijk.

Activiteiten
Eens per 2 weken is er een kerkcafé, waar we samen in gesprek gaan over de persoonlijke levensvragen, en die verbinden met het bijbelverhaal. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Wekelijks is er de mogelijkheid om samen te wandelen, liefde en aandacht voor elkaar te delen. Altijd is er de mogelijkheid om meditatief te lopen in het labyrint. In het labyrint   groeien  de nodige kruiden en vruchten, waar je tijdens of na de meditatie van mag genieten. Zo is er ook een speciale tuin voor het voedselloket. Hier kunne de bewoners samen aan het werk, ieder op de eigen manier en tijd. De groenten worden in de wijk verkocht en de opbrengst gaat terug naar het voedselloket. Op de festivals in de wijk zijn we als gezamenlijke kerken present. En met alle christelijke feestdagen proberen we op een creatieve manier de betekenis van het feest duidelijk te maken. Anders, maar toch in geloof aan het werk.

Toekomst
De ‘kerk op wielen’ is te klein voor al onze activiteiten. En we willen ons zeker niet terug trekken tussen de muren van een gebouw, maar vanuit een kleine kapel vorm geven aan onze activiteiten. (zie het bericht over de ‘Tiny Church’) Naast het kerkcafé komen er andere soorten van vieringen. We gaan ook de  sacramenten, zoals doop en avondmaal, vieren. Maar we zoeken daarbij wel naar vormen die passen in de situatie. Ook willen we een inloophuis zijn, voor een ieder in de wijk die daar behoefte aan heeft. We gaan starten met het contextueel bijbel lezen., onder het motto ‘het eigen IK ontdekken, in het bijbel verhaal’
Natuurlijk houden onze activiteiten niet bij de wijkgrens op, voel je welkom op de activiteiten of vieringen in ‘de schone poort’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *