Verbonden met…

De Schone Poort is geen op zichzelf staand initiatief, maar maakt deel uit van een breder verband. Die verbondenheid is een bron van inspiratie en steun maar ook uitdrukking van het besef dat de kerk telkens weer wordt uitgedaagd om over haar eigen grenzen te gaan.

De christelijke gemeenschap heeft per definitie open grenzen. Open naar anderen open naar de wereld. Daarom proberen we op allerlei manieren samen te werken. Op dit ogenblik zijn onze partners: De Protestantse Gemeente Almere. De werkgroep “Kerk in Poort” werd ingesteld door de Protestantse Gemeente Almere. Doel van de werkgroep: zoeken naar nieuwe en creatieve vormen om in Almere Poort kerkelijk present te zijn . De plannen voor de Schone Poort werden door deze werkgroep uitgebroed en uitgevoerd. De Protestantse Gemeente geeft financiele steun aan het programma. Kerkelijk hoort Almere Poortdeel tot het werkgebied van Almere StadsPoort. De kerkelijke activiteiten en de kerkdiensten van StadsPoort zijn in kerkelijk centrum “De Lichtboog”, Klokkeluiderstraat 10, Almere. Meer informatie over de Protestantse Gemeente Almere en over StadPoort vind je op www.protestantsalmere.nl en www.pknalmerestadspoort.nl

Evangelisch Contact Almere. De Schone Poort wil op een open en oecumenische manier in Almere Poort aanwezig zijn. Vanaf het begin is daarom contact gelegd met het Evangelisch Contact Almere. (het ECA) Via het ECA zijn met verschillende Almeerse kerken contacten gelegd. We hopen dat deze contacten verder zullen verdiepen. Meer informatie over het ECA vind je op http://ecaalmere.nl

In Almere Poort staat het Poorthuis. Het Poorthuis is een woongemeenschap van mensen die hun talenten en aandacht willen investeren in het leven van de ander. Vijf gezinnen vormen de basis. Als woongroep wil het een veilige en positieve leefomgeving vormen die tevens haar verantwoordelijkheid neemt in de buurt en wijk. Op verschillende manieren wordt samengewerkt. De Levende Kerststal en de Lichtjestocht zijn een gezamenlijke activiteit. Meer over het Poorthuis: http://www.poorthuisalmere.nl

De Schone Poort wil een vorm van missionaire presentie in Almere Poort zijn. Die plannen komen niet zo maar uit de lucht vallen. Op de een of andere manier is er op talloze plaatsen een nieuw elan. Het zit gewoon in de lucht. En niet alleen in Nederland. In Engeland begon een jaar of 10 geleden op initiatief van de Anglicaanse en Methodistische kerk het programma “Fresh Expressions”: vormen van kerkzijn voor onze veranderende cultuur, vooral ten behoeve van mensen die van geen enkele kerk lid zijn. Inmiddels zijn er in Engeland meer dan 1000 van zulke “Fresh Expressions”. In de komende jaren wil de Protestantse Kerk de vorming van 100 pionierplekken bevorderen. Plekken als een soort proefpolder, die andere gemeentes kunnen inspireren bij hun zoektocht om meer of weer missionaire gemeente te zijn. Dat idee is geïnspireerd door de ontwikkelingen in Engeland. Wat een pioniersplek is, is niet in een zin uit te leggen. Maar een pioniersplek is in ieder geval experimenteel: ánders, verrassend en vernieuwend, met hoop en elan. Luisterend naar Jezus die, toen er een nacht niets gevangen werd, tegen zijn leerlingen zegt “Als je het net nu eens aan de andere kant uitzet”. “Gooi het eens over een andere boeg” Het zal u niet verbazen dat wij in contact zijn gekomen met de afdeling “Missionair Werk en Kerkgroei” van de Protestantse Kerk, die verantwoordelijk is voor dit nieuwe programma. Als werkgroep “Kerk in Poort” laten we ons graag inspireren door de initiatieven uit andere delen van het land, ja zelfs uit andere delen van de wereld.; We zijn dan ook blij dat De Schone Poort officieel een pioniersplek is en dus ook financiele steun en praktische begeleiding krijgt vanuit de landelijke kerk. Meer over Pioniersplekken en missionair werk van de Protestantse Kerk vind je http://www.protestantsekerk.nl/missionair/pionieren