“Tiny Church”: Een unieke kapel in Almere Poort.

Ruim 5 jaar geleden begonnen we met “De Schone Poort”. De gedachte aan het bouwen van een kerk kwam toen zelfs niet bij ons op. We hebben in die beginfase wel gesproken over de mogelijkheid van een eigen plek. We dachten aan zoiets als “het Accoord” in de Muziekwijk. Maar het huren van een eigen ruimte bleek onbetaalbaar. Min of meer uit nood geboren, ontstond toen het idee van de “Kerk op Wielen”. We zijn nog steeds erg blij met onze omgebouwde SRV-wagen. Dankzij de Kerk op Wielen is de kerk duidelijk zichtbaar in de wijk. En dat is wat we willen: als kerk present zijn in de samenleving.

Maar hoe nuttig de Kerk op Wielen ook is,  hij heeft ook zijn nadelen. In de winter is hij niet warm te krijgen. Grote voertuigen – en onze SRV-wagen is zo’n groot voertuig – mogen niet in de woonwijk parkeren. De eerste jaren konden we bij lege kavels in de wijk parkeren, maar nu de wijk langzamerhand is volgebouwd, wordt het parkeren hoe langer hoe moeilijker. Ook is het lastig dat voor de activiteiten telkens een vergunning moet worden aangevraagd. Dat is niet alleen een heel gedoe, het brengt ook flinke kosten met zich mee. En voor het Kerkcafé werd de bus al gauw te klein. We houden onze vieringen al een paar jaar in de Sterrenschool.  Vandaar dat we toch bleven dromen van een eigen onderdak voor onze activiteiten. Maar wie zal dat betalen?

Een ongedachte mogelijkheid diende zich aan toen in Almere Poort de “Bouwexpo Tiny Housing” van start ging. Jacqueline Tellinga, de programmanager van de Bouwexpo daagde me min of meer uit om ook een ontwerp in te dienen. Ik nam de uitdaging aan en in april 2016 was mijn ontwerp een van de 247 inzendingen.  Ik was best trots op wat ik bedacht had en liet het aan verschillende vrienden en kennissen zien. Ik kreeg leuke reacties. Daarbij waren er een paar in de trant van “Dat zou een leuke Tiny Church kunnen zijn”. En door die opmerkingen kwam het balletje aan het rollen. Natuurlijk hoopte ik dat ik bij de winnaars zou horen, want dan zou er voordelig een kavel beschikbaar zijn. Helaas,  ik viel niet in de prijzen en daarmee leek het plan van de baan te zijn. Maar toen in juni 2017 de bouwexpo van start ging, werd via Jacqueline Tellinga contact gelegd met de wethouder. Ook hij vond het een leuk ontwerp en zegde toe dat, als we de financiering rond konden krijgen, de gemeente zou meewerken bij het verkrijgen van grond.

Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Na het gesprek met wethouder Herrema, waren er gesprekken op het Stadhuis over een plek voor de “Tiny Church”.  Eerst werd gedacht aan een locatie in de buurt van de Bouwexpo Tiny Housing, maar uiteindelijk werden we het eens over een prachtig centraal in de wijk gelegen plek in het Cascadepark. Een dezer dagen zal de reserveringsovereenkomst met de gemeente worden getekend.

Zo werd het van “een leuk idee” een serieus plan. Het College van Kerkrentmeesters vond daarom dat de bouw professioneler moest worden aangepakt. En dus is er nu een echte bouwcommissie. Met  Anne de Vries als voorzitter,  Wijnand Vermeulen, als secretaris, Richard de Krey, als financieel beheerder en Jan Kees Gijsbers als lid, zijn een viertal zwaargewichten bereid gevonden om de bouwcommissie te bemensen.  En als initiatiefnemer mag ik ook lid zijn van de commissie.

Het College van Kerkrentmeesters heeft toestemming gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Edwin Vermij, een jonge architect die zeer vaardig is met 3D-ontwerpprogramma’s, heeft opdracht gekregen om het ontwerp technisch uit te werken, zodat een goede kostenraming kan worden gemaakt. Die tekening is nu klaar zodat een definitieve begroting kan worden gemaakt. Als alles meezit kunnen we na de vakantie de vergunning aanvragen en komt de start van de bouw in zicht.

Het unieke van de Tiny Church is dat hij voor zijn eigen energie zorgt. Zonnepanelen zorgen voor elektriciteit. Een zonneboiler zorgt voor warm water en verwarming. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd zodat er geen waterleiding nodig is.  En ook is er geen aansluiting nodig op het riool. Om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen, draait de Tiny Church met de zon mee. Bij de inzending voor de wedstrijd had ik als motto gekozen “I’ll follow the sun”.  Ik had er toen nog geen flauw idee van dat mijn Tiny House als Tiny Church gebouwd zou worden. Maar voor een kerkje vind ik het een prachtige symboliek.

Of de Tiny Church er echt zal komen, hangt natuurlijk van het geld af.  Vanuit “Utrecht” was al toegezegd dat er fondsen voor de bouw beschikbaar zijn. Er werden verschillende stichtingen aangeschreven. Maar vanuit het hele land reageerden ook veel gewone gemeenteleden enthousiast op het plan. Inmiddels is er al € 110.000,– toegezegd. En dat terwijl we binnen de Protestantse Gemeente Almere nog nauwelijks gebedeld hebben. Het moet dus al heel gek gaan wil de laatste € 10.000 á € 15.000 er niet komen.  De C.V.K. heeft een speciale bankrekening geopend: NL19ABNA 0822748398 t.n.v.”P.G.A inzake Tiny Church”. Iedere goede gever krijgt een leuke verrassing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.