stilte

Het licht brandt in het kerkcafe, en het lied van ‘welkom thuis’ wordt door een mooi aantal mensen meegezongen. Na het noemen van mooie momenten, parels, luisteren we naar een lied. Vandaag staat ‘stilte’ centraal. Na het feestgedruis, komt de stilte. Stef Bos zingt over de stilte, stilte na alle, soms zo veel onnodige woorden. De kracht van stilte, samen stil zijn. Het bijbelverhaal gaat over Jezus die in de woestijn op de proef wordt gesteld. Samen zingen we nu het liedmijn ziel wees stil’. Lastig om met alle verleidingen om je heen ‘gewoon’ stil te zijn. Er komt een mooi gesprek op gang, een ieder beleeft de stilte toch anders. Snel de radio aan, om niet de stilte te horen. Stilte kan ook beklemmend zijn, dit ervaar je als je overdag met niemand kan spreken. De nachten kunnen soms zo stil zijn, maar ook zo chaotisch, je gedachten kunnen maar niet stoppen. Stilte kan dan zo onrustig maken. Stilte met alle verleidingen, op weg naar pasen. Mooi vind ik dat de meditatie voor velen van ons zo belangrijk is. Stil worden met elkaar, om ruimte te krijgen. Ruimte om nieuwe dingen op te pakken. Voor mij is het kringgebed dan ook belangrijk, een gebed waar ook gewoon stiltes mogen vallen. Want is stilte ook niet luisteren naar wat God ons te zeggen heeft? Ineens werd onze stilte wreed verstoord door wat enthousiast drummende mensen. Tja, dan wordt het verlangen naar een eigen plek toch wel sterk, een eigen tiny church. Een plek voor stilte, meditatie en vieringen. Na de viering sluiten we af met een heerlijke stamppot. Ik kijk terug op een fijne viering vol van stilte, maar eigenlijk moet je niet over stilte praten, maar het gewoon ervaren!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.