Station 8: Opstanding

De weg van Jezus lijkt dood te lopen. Maar -ongelofelijke verrassing – op de derde dag na zijn dood is Hij opgestaan.
Soms kun je het gevoel hebben dat al je wegen dood lopen. Achteraf zijn die momenten vaak kruispunten
waar een nieuw begin werd gemaakt. Op Pasen kijken we naar het belangrijkste kruispunt in het leven en hoe we daar een keuze maken. Onze weg hoeft niet dood te lopen. Jezus leeft!. Zijn opstanding geeft op verrassende wijze nieuwe hoop en nieuw leven.

Stel je, zittend bij de bron, open voor wat dat voor jou betekent…

Bijbelgedeelte bij dit station: Markus 16