Station 4: Gemarteld

De kruisiging van Jezus staat niet op zich zelf. Hij is en wordt steeds opnieuw gekruisigd in de miljoe­nen slachtoffers van geweld en terreur. De kruisiging is een fragment uit een veld vol kruisen. Een bladzijde uit het boek van een bloedige mensen­geschiedenis. Ook vandaag leven veel mensen in vreselijke situaties. In zijn lijden is Christus verbonden met de lijdende mensheid

Hoe reageren wij als geconfronteerd worden met het lijden van mensen?

Bijbelgedeelte bij dit station: Markus 15