Station 2: Verraden en in de gevangenis

Voor dertig zilverstukken heeft Judas Jezus verraden. Jezus wordt in de boeien geslagen. De anderen vluchten.  Petrus kijkt vanuit de verte toe. Uit angst voor zijn eigen hachje, ontkent hij dat hij iets met Jezus te maken heeft. Misschien is dit wel het meest schrijnende op deze weg: door je eigen vrienden wordt je in de steek gelaten. Dat je vijanden je bloed willen zien is nog wel te begrijpen, maar dat je eigen vrienden je verraden en verloochenen….

En wij, wat is onze vriendschap waard?

Bijbelgedeelte bij dit station: Lukas 22