Station 1: Palmpasen

Deze symbolische levensweg begint bij een poort. Die poort herinnert aan de stadspoort waarlangs  Jezus Jeruzalem binnentrok, toegejuicht door een enthousiaste menigte. Daarom roept  die poort ook de associatie op van een triomfboog. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen.  Jezus is het tegenbeeld van de machthebbers die triomfbogen bouwen.

Willen wij Jezus volgen op zijn weg? Is hij de leider die wij voor ogen hebben?

Bijbelgedeelte bij dit station: Johannes 12