Paasfeest 2020

De Paasvioering van de Schone Poort werd gehouden in het labyrint en bij de Tiny Church. Rond 7.00uur staken we in het hart van het labyrint bij het gedenkbankje een fakkel aan en lazen Johannes 11: 25-27 ‘Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft. En iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat?’ Marta​ antwoordde: ‘Ja, ​Heer, dat geloof ik zeker. Want u bent de ​messias, de ​Zoon van God, die naar de wereld gekomen is.’ Zingend liepen we door het labyrint naar de Tiny Church. Bij de Tiny Church hadden we het kruis van de Passiewandeling neergezet. Door Pasen wordt het kruis teken van overwinning, leven en hoop. En daarom maakten we samen een bloemkunstwerk. De viering werd afgesloten met het traditionele Paasontbijt. Keurig op 1,5 meter afstand maar toch heel nauw met elkaar verbonden.

Een van de liederen die we zongen: het Paaslied in coronatijd (geschreven door Carolyn Winfrey Gillette en vertaald door Gert Landman in april 2020)
Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.