Op projectbasis…..

Op projectbasis…
Toen we ruim vier jaar geleden begonnen met de Schone Poort, was het Labyrint in het Cascadepark een van de eerste “projecten”. De eerste jaren was het nog wat kaal, maar in na ruim vier jaar is het labyrint uitgegroeid tot een prachtige en bijzondere plek in het park. Er groeit en bloeit van alles. Afgelopen zomer was er een rijke oogst aan aardbeien en frambozen en ander fruit. Tijdens de groene route met burendag was er soep met kruiden uit het labyrint. Een bord legt uit wat een labyrint is en mensen worden uitgenodigd voor een aandachtige wandeling. Is dit project nu afgelopen? Natuurlijk niet. Elke zaterdagmorgen wordt er door een klein groepje mensen gewied, geschoffeld en gesnoeid. En bij langdurige droogte moet er ook begoten worden. De pomp in het middelpunt bewijst dan goede diensten. Nee, zo’n project is nooit “af”. Als we zouden doen alsof het af was, was binnen de kortste keren alles door onkruid overwoekerd.

Er wordt gezegd dat het labyrint een project is, want tegenwoordig wordt alles op projectbasis gedaan. Geen langjarige samenwerking meer, maar projecten voor een bepaalde tijd. Resultaat gericht werken. Duidelijke en haalbare doelen. Planmatig en effectief. Gefaseerd en afgebakend. Mensen willen zich niet meer voor de lange termijn ergens aan verbinden, het is voor even en adhoc. De kerk kan veel leren van deze benadering. Ook de plannen voor de Schone Poort zijn geschreven als een “projectplan”. En vorig jaar schreven we een vervolgplan, omdat de eerste periode van drie jaar voorbij was. De Algemene Kerkenraad gaf zijn goedkeuring. En ook “Utrecht” steunt het project weer voor een periode van drie jaar. Dus is s het project “De Schone Poort” nog niet afgelopen, de Kerk-opWielen blijft nog een paar jaar rijden.

Meer dan een project 
Nadenkend over de toekomst van de Schone Poort, besef ik dat het om meer gaat dan een project. Als dat project na zes jaar afgelopen zou zijn, is het mislukt. In het vervolgplan voor de komende 3 jaar staat dat het doel van de Schone Poort is om als geloofsgemeenschap zo present te zijn in Almere Poort dat mensen gaan ontdekken dat het evangelie van Jezus Christus heilzaam is voor hen persoonlijk en voor de samenleving. In een individualistische cultuur van ieder voor zich, is de gemeente van Christus een oefenplaats van gemeenschap. Een plek waar de liefde van God gepraktiseerd wordt door dienend aanwezig te zijn. In de toenemende verzakelijking en commercialisering van de zorg en hulpverlening mag de kerk laten zien: je bent als mens meer dan een schuldenproblematiek, een mislukte relatie of een hulpverleningsgeval. Je bent een uniek, door God geliefd mensenkind. Dat is geen project waar je na drie jaar van kunt zeggen “Nu is het afgelopen”. Gods liefde is onverbrekelijk verbonden met trouw. Daarom is de Schone Poort, anders dan een project,  een zaak van lange adem, want liefde wordt niet moe….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.