Joshua Project

Iedere woensdagavond in de 40 dagen tijd verzorgt Maghali een online gebedsmoment vanaf 19.30 – 20.00 uur. Als u zich hiervoor aanmeldt ontvangt u de inloggegevens. Als thema worden de 7 werken van barmhartigheid gebruikt. Aan het gebedsmoment is een project gekoppeld waarvan de opbrengst is bestemd voor de jongeren in de townships van Zuid-Afrika. Het doel is om de straatjeugd door structuur en onderwijs zicht te geven op een stabiele en waardevolle toekomst. Helpt u mee? Op de website www.joshuaproject.nl staat uitgebreide informatie hierover.

Je kunt je gift voor het project overmaken door een overschrijving naar NL10 ABNA 0863991408
tnv Stichting Joshua Project Nederland

Of scan de QR-code hieronder om via een IDEAL-betaling op de website van het Joshuaproject een gift over te maken