HET LICHT ZIEN

Met een leuke kring mensen starten we het kerkcafe. Het onmisbare Licht steken we aan, Licht van het begin, Licht van de oorsprong. In dat Licht zingen we het lied ‘met open armen’. Een mooie rij parels, mooie momenten die je in de laatste tijd hebt meegemaakt, wordt aan elkaar geregen. Toch geweldig dat er altijd weer een mooi stel glanzende parels verschijnt. Vandaag staat het thema helemaal in het teken van Saulus. We lezen en zingen hier over. Dan staat opeens Saulus op in ons midden en geeft ons haarfijn uitleg waarom hij, Saulus, de ‘mensen van de weg’ vervolgd. De mensen vergeten de wetten en regels van Mozes, en dat kan niet ongestraft blijven. Opeens richt Saulus het woord tot ons, ‘waarom volgen jullie eigenlijk die Jezus’? Tja, daar zit je dan. Is die tijd van Saulus nu nog te vergelijken met het hier en nu. Ja, toch wel! ‘Mensen denken dat je niet goed bij je hoofd bent, als je nu nog gelooft’. Vol vuur vertellen over de liefde van God, dat kan er bij veel mensen niet in. We lezen het verhaal verder en komen bij Annanias. Deze man krijgt de opdracht om die Saulus te zegenen. En ja hoor, ineens staat Annanias ook in ons midden. Hij deelt zijn twijfel met ons, zijn tegenstand is groot, moet je nu deze man nog zegenen ook? ‘God zelf geeft mij deze opdracht, maar ik heb er wel erg veel moeite mee’!De moeite van Annanias is ook goed te begrijpen, want Saulus was niet terug gegaan voor het vervolgen van geloofsgenoten van Annanias. En toch wordt Saulus gezegend. Wat zal die Saulus toch een tegenstanders hebben gehad. Mensen die Saulus kenden als grootste tegenstander en dan toch! Dan moet je toch wel vol vuur zitten om door te zetten. We zingen een lied over het pinkstervuur dat zich nog steeds verspreid, ook al is het niet altijd zo zichtbaar. Terecht wordt er de vraag gesteld of er nu nog steeds mensen als Saulus voorkomen. Tja, mensen die eerst fel reageerden bij de vluchtelingen en nu toch helemaal om zijn. Soms bekijk je iets vanuit het midden en zie je het niet, en dan vanuit de grens, zie je ineens het Licht. Met een heerlijke soep en brood vullen we de inwendige mens en met het zegelied nemen we afscheid. Tot 10 juni, voel je welkom!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.