Pinksteren het feest van de Geest

De Tiny Church etalage heeft weer een nieuwe uitstraling en dat heeft te maken met een nieuw feest. Eerst hadden we Kerst met de stal, de schapen en de herders voor bijna  iedereen is de geboorte van baby Jezus wel een bekend verhaal, maar het kind Jezus werd groot en begon verhalen te vertellen over God, over hoe je goed voor Gods wereld en de mensen kan zorgen. Achter het raam kwam een verhalen-kruis met allemaal hokjes en elke week kwam er in zo’n hokje een nieuw verhaal over wat Jezus deed en vertelde aan de mensen. Weet je nog dat hij op een ezel Jeruzalem binnenreed en de mensen voor hem gingen juichen. Dat was het verhaal bij de palmpaasstok. Daarna kwamen de verdrietige verhalen over de kruisiging, toch liep dat goed af. Na drie dagen was het graf leeg en kwam Jezus langs bij zijn vrienden. Toen Jezus zei: ‘Ik wens jullie vrede’ geloofden zijn vrienden Jezus is niet dood, hij leeft. Dat vieren we nog steeds met Pasen.

Na het Paasfeest komt het derde feest en is het weer heel anders in de Tiny Church. Er hangt een grote vogel bij het raam. En in de takken zitten allemaal kleine vogeltjes. Wat heeft dat te betekenen? Wat is dat voor een vogel?

Jezus bleef niet meer bij zijn vrienden wonen. Af en toe was hij er opeens even weer. Hij legde ze uit wat ze moeten doen; ‘wat ik begon, daar moeten jullie verder aan werken’. Dat kunnen we helemaal niet, zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘wees maar niet bang, ik zal jullie helpen zonder dat je mij ziet. Wacht maar in Jeruzalem, ik stuur jullie de Geest van God en dan kunnen jullie het wel.‘ Zo nam Jezus op de Olijfberg afscheid van zijn  vrienden en die gingen terug naar hun huis in Jeruzalem. De dag van het afscheid noemen wij Hemelvaartsdag. Tien dagen na het afscheid gebeurde het. De vrienden stormden ineens naar buiten en begonnen enthousiast over Jezus te vertellen. De mensen vonden het maar raar. Zijn jullie soms dronken? Nee, zeiden  ze, de Geest van God maakt ons zo enthousiast en die helpt ons om te doen wat Jezus ook deed.

De Geest van God?

Ja dat lijkt op wind en adem, je kan niet vastpakken, maar om er een beetje van te begrijpen kun je denken aan een postduif, die boodschappen over kan brengen. De Geest van God kun je vergelijken met een duif die van de een naar de ander vliegt. De Geest laat de mensen weten wat God van ze wil. En als ze iets aan God willen vragen, dan vliegt de vogel van de Geest om aan God te vertellen wat jij aan hem vraagt. Zo’n duif is maar een beeld maar hij geeft de beweging aan en zo’n duif is ook steeds onderweg en moeilijk te pakken. Daarom zie je nu vogels achter het raam in de Tiny Church. Als beeld van die Geest van God met een boodschap van hoop. Zo kunnen we het feest van Pinksteren beter begrijpen en onthouden. Pinksteren noemen we dus ook het feest van de Geest.