Help de vluchtelingen. ‘Geef licht’

In Griekenland is de situatie voor de vluchtelingen schrijnend. Dicht op elkaar wonen is een bron voor besmetting en het is onveilig. Soms geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Bittere kou in de winter, verzengende hitte in de zomer.

Kerk in Actie vraagt in december aandacht voor minderjarige vluchtelingen, die zonder ouders naar Griekenland zijn gevlucht, en soms maandenlang over straat zwerven zonder enige hulp.

Kerk in Actie zorgt met Griekse partnerorganisatie dat de vluchtelingen die op Lesbos aankomen, een pakket met de eerste levensbehoeften ontvangen; slaapzak, hygiëneartikelen, kleding en indien nodig babyvoeding en medicijnen.

U kunt een bijdrage leveren door een gift over te maken op:

Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v. steun aan vluchtelingenkinderen

U kunt ook de QR code gebruiken om uw hart te laten spreken

Dank zij uw gift geven we hen licht en liefde en een beetje hoop op een leven in vrede.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.