Diner bij de Kerststal 2017

Al in de zomer begonnen we met de voorbereiding van het Diner bij de Kerststal. Tot onze vreugde, kon het legertje van vrijwilligers flink worden uitgebreid. Met name voor de opbouw en het afbreken waren heel wat meer mensen in touw dan bij vorige edities. Heel bijzonder was dat dit jaar de eindejaarsreceptie van het Gebiedsteam en het Sociaal Wijkteam ook bij de Levende Kerststal werd gehouden. Mark Zeldenrust heeft zich enorm ingespannen om de basisscholen bij het gebeuren te betrekken. Na twee dagen hard werken in de parkeergarage waren we er klaar voor. Romeinse soldaten hielden de wacht bij de ingang. Tollenaars probeerden de bezoekers met extra hoge entreeprijzen af te zetten. Nadat ze deze hindernissen waren gepasseerd gingen de groepen kinderen onder leiding van een verteller langs de verschillende kersttaferelen: Maria, die van de engel te horen krijgt dat ze een kindje zal krijgen. Jozef, die daar slecht van slaapt. De herders die vertellen dat ze een boodschap uit de hemel hebben gekregen. Een engelenkoor dat de lof van de Allerhoogste bezingt. Dwaze wijzen uit het oosten die een ster volgen en bij het paleis van Herodes aankomen. Een koning die woedend wordt en geen andere koning naast zich kan dulden. Na het bezoek bij Herodes komen de bezoekers bij de herberg aan. De herbergier is zenuwachtig, want alles is vol. De kinderen kunnen nog wel wat te drinken krijgen, maar is slaapplaats is er echt niet. En dan eindelijk komen ze bij de stal aan, met de schapen en de ezel en natuurlijk Jozef en Maria. Dit jaar spelen de leerlingen van de groepen 7 en 8 de rollen. En ze leven zich in met vuur en hartstocht. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen kwamen zo’n 800 kinderen op bezoek bij de kerststal. Donderdagmiddag waren er ook nog gasten uit het verzorgingshuis en bewoners van het “Blijf van mijn lijf huis”. Donderdagavond hielden ruim 100 kinderen van groep 5 en 6 hun kerstviering bij de Levende Kerststal. Op vrijdagavond was het buurtdiner bij de kerststal: 120 gasten dezen zich te goed aan een feestelijk diner en een bijzondere kerstviering Ontroerend was hoe een syrische vluchteling als dank voor de ontvangst in het arabisch een kerstlied zong. En dan was er nog de eindejaarsborrel van de gemeente op dinsdagmiddag.   Zo;n 200 gasten en tot onze verrassing volgde de grote meerderheid de vertellers op hun tocht langs het kerstverhaal.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *