De Tiny Church: het begin is er !!!

Over de bouw van de kathedralen werd in de Middeleeuwen eeuwen gedaan. Zoveel geduld hebben we tegenwoordig niet. Maar het blijkt dat zelfs de bouw van een Tiny Church niet van de een op de andere dag gefikst is. Op 31 oktober werd weer een belangrijke stap vooruit gedaan. Het College van Kerkrentmeesters gaf toestemming voor de volgende fase in het proces. De reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere voor de grond zal worden getekend en we mogen de aanvraag voor de bouwvergunning indienen. Deze week is er een bespreking van de bouwcommissie met de architect over belangrijke technische details van het ontwerp. Met name over de constructie van het draaimechanisme.

 

Een draaiend huis in Alkmaar

Voor dat onderdeel van de bouw dezen we inspiratie op in Almaar. We ontdekten dat daar een draaiend huis gebouwd is. Er werd contact gelegd met de eigenaar van dat huis en op 29 oktober gingen de architect en drie leden van de bouwcommissie op bezoek. Onze gastheer nam alle tijd om ons te informeren over de constructie en de technische details van zijn ontwerp. Het bezoek gaf een stevige impuls aan het vertrouwen dat de bouw van de Tiny Church gerealiseerd zal worden.

Een Proefstuk…

[robo-gallery id=”819″]

De bedoeling is dat de Tiny Church door vrijwilligers gebouwd wordt, maar we moeten wel weten of dat haalbaar is. Daarom stelde Wijnand Vermeulen voor om alvast een proefstuk van de wand van de Tiny Church te gaan maken. Er werden wat balken en triplex platen gekocht en op 20  november gingen we in de oude koestal van de familie Van Baren aan de slag. Na een morgen en een deel van de middag zagen en schroeven, maar vooral van heel veel denken en meten stond er een segment van van de muur overeind. Rond die uur kwamen de andere leden van de bouwcommissie het resultaat bewonderen. De conclusie was dat met zulke segmenten een stevige en solide constructie tot stand gebracht kan worden die ook door niet al te ervaren klussers zonder moeite in elkaar kan worden gezet.

Van het voorlopig ontwerp zal nu door de architect een definitief ontwerp worden gemaakt.  Vervolgens moet een constructeur berekenen of het ontwerp aan alle technische eisen voldoet. En na eventuele aanpassingen kan dan de vergunning aangevraagd worden. Als alles meezit kunnen we over een maand of vier de vergunning in huis hebben. En dan moet het definitieve besluit genomen worden of echt met de bouw gestart kan worden. Die laatste beslissing hangt af van de vraag of er voldoende geld is ingezameld om alles te kunnen betalen. De technische eisen die gesteld worden, maken dat de kosten flink hoger uitvielen dan eerst begroot. Op basis  van de tekening van de architect, is de begroting nu € 145,000,00  Inmiddels is €  120.000,— ontvangen. Er is dus nog € 25.000,— nodig.  We hebben alle vertrouwen dat het geld er komen zal en dat we toestemming zullen krijgen voor de laatste en beslissende fase van dit project: de bouw van onze Tiny Church.

Kerkrentmeesters hebben  voor de Tiny Church een speciale rekening geopend. Op die rekening is uw gift is van harte welkom:
NL 19 ABNA 0822 7483 98
t.n.v. Tiny Church P.G.A.
(uw gift is aftrekbaar van de belasting)
RSIN nr. i.v.m. ANBI-status 824138545)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.