‘De dorstige laven’

Gebedsmoment

24 februari

19.30 uur

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat alles wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Woensdag gaan we via zoom in gebed, een moment van bezinning. We staan stil bij de dorstige te drinken geven.

Er is ruimte voor iedereen, na aanmelding ontvangt u tijdig de zoomlink

Wij steunen een project van jongeren in de townships van Zuid-Afrika. Joshua Project  in Jeffrey’s Bay en Humansdorp, Zuid Afrika is in 1998 opgericht door een aantal mensen van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Zij zagen vooral nood bij de kinderen die op straat leefden. Door de jaren heen is dit Project  gegroeid tot een mooie organisatie, die door de overheid vaak als goed voorbeeld wordt gebruikt met alle dagelijkse uitdagingen op het gebied van de kinderen, financiën, team, vrijwilligers. Het team bestaat uit lokale mensen en het bestuur voor 90%, allen christenen uit verschillende kerken. Het project zit diep in ons hart na een verblijf van 10 jaar als zendingswerker van 2006-2016. Daarom is er een Joshua Project Nederland gestart, met het doel steun te geven door het werven van fondsen en vrijwilligers. Voor meer informatie: www.joshuaprojectnederland.nl; www.joshuaproject.co.za

Joshua Project als Drop-in-Centre voorziet in dagopvang voor kwetsbare kinderen: jongeren die op straat leven of op de vuilnisbelt, kinderen die uit het reguliere onderwijs systeem gevallen zijn, kinderen uit kwetsbare gezinnen. Er is veel aandacht voor de emotionele, lichamelijke en sociale ontwikkeling van kwetsbare kinderen.

Voorzieningen in de dagelijkse levensbehoefte zijn: -Voedsel verstrekking (ontbijt, lunch en snack); -Wasgelegenheid voor kleding (bijv. wasteilen, -lijnen, -poeder, etc.), indien nodig; -Assistentie bij persoonlijke hygiëne (douche voorziening, zeep, deodorant, handdoeken etc.); -Onderwijs, 4 ochtenden per week les van een gekwalificeerde leerkracht; huiswerk begeleiding is een belangrijk onderdeel van het middagprogramma. -Toekomst gerichte begeleiding voor 16+ kinderen in de vorm van ontwikkeling van vaardigheden als: houtbewerking, tuinonderhoud, huishouden, haarverzorging, maar ook, zoeken naar stageplekken, opleiding om een goede werknemer te worden en mogelijkheden voor een baan.
Joshua Project in Jeffreys Bay is 5 dagen per week open van 8.30- 17.00 uur en wordt bemand door een team van permanente en tijdelijke vrijwilligers dat voorziet in o.a. assistentie, informatie, advies en medeleven, counseling. Onder de kwetsbare jeugd vallen de kinderen die op straat leven, die niet meer naar de reguliere school gaan omdat zij niet mee kunnen komen en kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Ons centrum mag volgens de regels van de overheid elk van de volgende programma’s aanbieden afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de kinderen: -begeleiding, counseling en psychosociale ondersteuning; -sociale aardigheden en life skills; -onderwijs programma’s; -ontspanning en vakantieschool programma’s; -eerste gezondheidszorg in samenwerking met de lokale gezondheidskliniek; -rapportage en verwijzing van kinderen naar maatschappelijk werk; -aanmoedigen van het in stand houden en hereniging van gezinnen; -computer vaardigheid; -preventie en vroegtijdig ingrijpen. Het is de wens en focus van het Joshua Project te voorzien in een liefdevolle en zorgzame omgeving die alle bovengenoemde diensten en ondersteuning aanbiedt voor kwetsbare kinderen om hun vaardigheden te vergroten. Wij gebruiken hiervoor M.E.N.D ( Mentoring, Educating, Nurturing and Discipling).

Daarnaast verzorgt het team 5 middagen in de week een afwisselend programma voor de kinderen die wel naar de reguliere school gaan met als doel: -Kinderen vertrouwd te maken met de Heer Jezus, de Bijbel en Bijbelse waarden en normen. -Een relatie met de kinderen en hun ouders opbouwen zodat we preventief kunnen ingrijpen in zorgwekkende situaties. -Assisteren met huiswerk en taken zodat hun schoolprestaties vooruitgaan en zij kunnen werken aan hun toekomst. Dit doen wij door het geven van bijbelonderwijs, sport, spel, uitjes, maatschappelijke taken, kookles, timmer les

Joshua Project Humansdorp (15 km Van Jeffreys Bay)is opgericht in 2016 en groeit naar een georganiseerde bediening. Daar gelden dezelfde normen en waarden als in Jeffreys Bay. Vier ochtenden wordt aan kinderen die op straat en op de vuilnisbelt leven, lessen gegeven in lezen, schrijven en rekenen, samen met 2 maaltijden en de mogelijkheid om zichzelf en hun kleren te wassen. Dit gebeurt allemaal in een ruimte, die beschikbaar is gesteld door een lokale kerk. Er was grote behoefte aan een klaslokaal en sanitaire voorzieningen. Dankzij Metterdaad, staan er nu twee containers die voor dit doel zijn ingericht op grond die nog aangekocht moet worden. Corona echter heeft alles veranderd: het Project is tot nader orde gesloten, maar de contacten met de kinderen en hun ouders blijven doorgaan voornamelijk door de twee maatschappelijk werkers. Dit gebeurt door middel van huisbezoeken en de twee wekelijkse uitreiking van voedselpakketten.

Volgens de laatste berichten wordt er toegewerkt naar snelle heropening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.