Passie, Kunst en Kwetsbaar

Passie
Op zaterdag 24 maart van 12.00-17.00 uur is er een ‘Poort met Passie’ markt. Op deze markt is er ruimte om elkaars passie te delen. De gezamenlijke kerken in Poort zijn er present. In de ‘Kerk op Wielen’ is gelegenheid om een palmpaasstok te maken. Aan de hand van de symboliek op de stok wordt het verhaal van het leven van Jezus zichtbaar.Onze passie willen we delen met alle mensen uit de wijk, maar ook met de kunstenaars. Kunstenaars die ook hun passie in hun werk met ons allemaal willen delen.

Kunst
Met veel passie komt een kunstwerk tot stand. Een kunstenaar ziet in het ruwe materiaal iets moois, wat voor een ander nog niet zichtbaar is. Door het ruwe materiaal te bewerken, groeit er iets van waar de kunstenaar de passie in kwijt kan. Het levensverhaal en de manier waarop de kunstenaar in het leven staat, spelen in dit creatieve proces een grote rol.
Op de ‘poort met passie’ markt zijn verschillende kunstenaars bereid om de passie en tegelijkertijd hun kwetsbaarheid met alle mensen te delen.
Naast beelden, zijn er schilderijen, sieraden, en glaskunst, te veel om op te noemen.

Kwetsbaar
‘Mijn beelden vertellen mijn kwetsbaarheid’, zegt een beeldhouwer. Een atelier laat veel zien van  de kwetsbare kunstenaar.
Delen in passie, is tegelijk delen in kwetsbaarheid. Want waar jij echt in gelooft, en waar je met passie aan gewerkt hebt, maakt je kwetsbaar. Tegelijkertijd is het geweldig dat je dit mag delen, en dat anderen genieten van jouw mooie kunstwerken.
Zo laten wij als kerken met de palmpaasstok het levensverhaal van Jezus zien. De passie, de kracht en de vriendschap waaruit we leven.   En dit willen  we delen met alle mensen.

Tegelijkertijd is kwetsbaarheid een kracht. Want met het verhaal van Jezus wil je gelijk de liefde en de vriendschap door geven. Vertellen aan mensen over zijn leven en vriendschap maakt ons in deze tijd kwetsbaar. Kwetsbaar en tegelijkertijd ontvangen we de kracht om de verhalen door te geven. Bent u een kunstenaar en wilt u de passie delen, meld u aan bij info@deschonepoort.nl of bel voor meer informatie naar 06 15332197

Meditatie in de Stille Week

Meditatie in de Stille Week en op Pasen (van maandag 26 maart – zondag 1 april.

tijden zijn wisselend
De meditatie is een loopmeditatie in het labyrint. We starten  in de ‘kerk op wielen’ en gaan dan een voor een lopen. Onderweg hangen verschillende opdrachten in het labyrint. Met als laatste bij het bankje de opdracht, “wat neem je hiervan mee in je eigen leven”? Dan gaan we terug naar de ‘kerk op wielen’ en sluiten gezamenlijk af.

Maandag 26 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg over het labyrint.
Lezen Johannes 14  IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN
We starten in het labyrint

opdrachten onderweg:

 • Mediteer met de woorden, ik ben de weg de waarheid en het leven.

Herhaal deze woorden al mediterend.

 • Zeg de woorden hardop en visualiseer je eigen levensweg

pak de meditatie weer op en vervolg je weg

 • Welk gebed komt er naar boven als je hier zo de levensweg loopt, met de woorden van Jezus?
 • Wat neem je mee van deze woorden van Jezus voor je eigen leven?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Dinsdag 27 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint..
Lezen Johannes 10, IK BEN DE GOEDE HERDER.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Mediteer  met deze woorden, ik ben de goede herder.
  Herhaal deze woorden al mediterend.
 • Zeg de woorden hardop: IK BEN DE GOEDE HERDER.
  Voel de warmte en de zachtheid van de wol.
  Sta stil bij de zorg en liefde van de herder voor zijn schapen.

vervolg de loopmeditatie met de woorden van de goede herder.

 • Welk gebed komt er bij je op, als je deze woorden zo voor je zelf mediteert??
 • Wat wil je van deze woorden meenemen op de eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Woensdag 28 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 15  , IK BEN DE WARE WIJNSTOK.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • mediteer met de woorden ik ben de ware wijnstok.

Herhaal deze woorden al mediterend.

 • Zeg deze woorden hardop voor je zelf en proef de vrucht van de wijnrank.  Voel waarin jij geworteld bent. Welke ranken moeten er gesnoeid worden

Vervolg de loopmeditatie over deze beelden

 • Welk gebed komt er boven als je deze woorden telkens weer zegt?
 • Wat neem je van deze woorden mee op de eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting

Donderdag 29 maart.

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 6, IK BEN HET BROOD DES LEVENS.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Herhaal de woorden, ik ben het brood des levens, mediterend voor je zelf.
 • Zeg de woorden, ik ben het brood des levens, hardop voor je zelf.

proef het brood. ontvang het brood met wie wil je het delen?

Vervolg je weg al mediterend  met de woorden.

 • Welk gebed komt er in je boven?
 • Wat wil je van deze woorden meenemen op je eigen levens weg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Vrijdag 30 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 4, IK BEN HET LEVENDE WATER.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Herhaal al mediterende de gegeven woorden: Ik ben het levende water.
 • Zeg de woorden, ik ben het levende water hardop, en drink hierbij het water. proef het water, wat doet het met je?

Vervolg de loopmeditatie.

 • Mediteer verder met de woorden, ik ben het levende water.
 • Welk gebed komt er naar boven als je deze woorden telkens weer herhaalt?
 • Wat wil je van deze woorden meenemen op je eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting

Zaterdag 31 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 8, IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Herhaal mediterend de woorden, ik ben het licht van de wereld.
 • Zeg hardop de woorden, Ik ben het licht van de wereld, en steek een kaars aan. Voel en zie wat het licht doet.

Loop in meditatie verder met de woorden.

 • Welk gebed komt er bij je boven met de meditatie van deze woorden?
 • Wat neem je mee van deze woorden  op je eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Zondag 1 april

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom
Lezen Johannes 11, IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Mediteer met de woorden, Ik ben de opstanding en het leven.
 • Sta stil en herhaal de woorden hardop, Ik ben de opstanding en het leven. Adem diep in en uit. Voel je adem als levensadem door je stromen. Voel hoe het is om op te staan. Hoe ben je vanmorgen opgestaan.

Hebben deze woorden betekenis in je eigen leven?

Vervolg de loopmeditatie met de woorden van pasen, Ik ben de opstanding en het leven.

 • Wat voor gebed komt er bij je boven als je aan Jezus en de opstanding   denkt?
 • Wat neem je mee op je levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting

De achtertuin van de Tiny Church

[masterslider id=”1″]

In 2013 werd door een aantal bewoners in het Cascadepark een rozentuin aangelegd met rozen die afkomstig waren uit de kas van een failliete rozenkweker in Almere Buiten. Het enthousiasme om de tuin aan te leggen was groot, maar het aantal mensen dat zorgde voor wieden en snoeien was heel klein. De kasrozen gedijden niet erg op de koude grond en langzamerhand delfden de rozen het onderspit in de strijd tegen het onkruid. Eind vorig jaar werd besloten de laatste rozen te rooien en een nieuwe start te maken voor dit deel van het park. De plek was ons dierbaar als picknickplek en ontmoetingsplek, maar er moest wel een tuinaanleg komen die veel minder onderhoud vergt. In overleg met de gemeente en Stad en Natuur werd besloten om van de rozentuin een fruitpluktuin te maken. Op de burendag vorig jaar september konden de buurtbewoners hun ideeën kwijt. Er kwam een ontwerp met peren, kersen, appels, hazelnoten en een heleboel klein fruit  uit de bus. Volgende week zal de grond worden geploegd of gefreesd en kan begonnen worden met het planten van de bomen. Vooral Klazien heeft heel veel uren besteed aan het onderhoud van de rozentuin. Ze had zich dan ook voorgenomen om niet al te veel energie te stoppen in de herinrichting van de rozentuin als fruitpluktuin.

Maar het loopt wel eens anders, dan gedacht. Want de fruitpluktuin wordt de achtertuin van de “Tiny Church”. En dat hadden we niet voorzien. De Tiny Church begon immers als een Tiny House. Dus gingen we ervan uit dat hij een plekje zou krijgen in de buurt van de “BouwExpo Tiny Housing”. Bij de eerste gesprekken met de gemeente werden een paar locaties vlak bij de bouwexpo. Maar deze plekken vielen om verschillende redenen af. Toen bedact de gebiedsmanager van Poort dat de Tiny Church gebouwd zou kunnen worden op een van de locaties in het park die gereserveerd zijn voor zgn. paviljoenen. Na een gesprek op het ondernemersloket kwam er groen licht: De ambtenaar van het ondernemingsloket was enthousiast en de landschapsarchitect vond dat het ontwerp uitstekend paste binnen de plannen voor het park. En welke plek werd aangewezen? Een mooie plek valk bij de de vroegere rozentuin.

Toen besloten was dat het deze plek zou worden, gaf de projectmanager van de gemeente aan dat we daarmee min of meer moreel verplicht waren om, na de mislukking van de rozentuin, van de fruittuin een succes te maken. De landschapsarchitect maakte een schets van de ligging van de Tiny Church bij de fruittuin. De Tiny Church heeft dus straks een fruitboomgaard als achtertuin. Afgelopen zaterdag hebben we met een klein groepje vrijwilligers hard gewerkt om de laatste overblijfselen van de rozentuin op te ruimen en naar de vuilstort te brengen. Hessel Hakvoort (de man van Bettie Woord) reed drie keer heen en weer met een vracht afval. Want ja, als straks de bouw van de Tiny Church begint, moet onze achtertuin er wel een beetje netjes bij liggen.

Diner bij de Kerststal 2017

Al in de zomer begonnen we met de voorbereiding van het Diner bij de Kerststal. Tot onze vreugde, kon het legertje van vrijwilligers flink worden uitgebreid. Met name voor de opbouw en het afbreken waren heel wat meer mensen in touw dan bij vorige edities. Heel bijzonder was dat dit jaar de eindejaarsreceptie van het Gebiedsteam en het Sociaal Wijkteam ook bij de Levende Kerststal werd gehouden. Mark Zeldenrust heeft zich enorm ingespannen om de basisscholen bij het gebeuren te betrekken. Na twee dagen hard werken in de parkeergarage waren we er klaar voor. Romeinse soldaten hielden de wacht bij de ingang. Tollenaars probeerden de bezoekers met extra hoge entreeprijzen af te zetten. Nadat ze deze hindernissen waren gepasseerd gingen de groepen kinderen onder leiding van een verteller langs de verschillende kersttaferelen: Maria, die van de engel te horen krijgt dat ze een kindje zal krijgen. Jozef, die daar slecht van slaapt. De herders die vertellen dat ze een boodschap uit de hemel hebben gekregen. Een engelenkoor dat de lof van de Allerhoogste bezingt. Dwaze wijzen uit het oosten die een ster volgen en bij het paleis van Herodes aankomen. Een koning die woedend wordt en geen andere koning naast zich kan dulden. Na het bezoek bij Herodes komen de bezoekers bij de herberg aan. De herbergier is zenuwachtig, want alles is vol. De kinderen kunnen nog wel wat te drinken krijgen, maar is slaapplaats is er echt niet. En dan eindelijk komen ze bij de stal aan, met de schapen en de ezel en natuurlijk Jozef en Maria. Dit jaar spelen de leerlingen van de groepen 7 en 8 de rollen. En ze leven zich in met vuur en hartstocht. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen kwamen zo’n 800 kinderen op bezoek bij de kerststal. Donderdagmiddag waren er ook nog gasten uit het verzorgingshuis en bewoners van het “Blijf van mijn lijf huis”. Donderdagavond hielden ruim 100 kinderen van groep 5 en 6 hun kerstviering bij de Levende Kerststal. Op vrijdagavond was het buurtdiner bij de kerststal: 120 gasten dezen zich te goed aan een feestelijk diner en een bijzondere kerstviering Ontroerend was hoe een syrische vluchteling als dank voor de ontvangst in het arabisch een kerstlied zong. En dan was er nog de eindejaarsborrel van de gemeente op dinsdagmiddag.   Zo;n 200 gasten en tot onze verrassing volgde de grote meerderheid de vertellers op hun tocht langs het kerstverhaal.

 

Komt er een “Tiny Church”

In Almere Poort ging op 16 juni 2017 de BouwEXPO-TinyHousing.nl van start. “Tiny houses” zijn een uit Amerika overgewaaide vorm van wonen die goedkoop, klein, vaak mobiel en in veel gevallen onafhankelijk van waterleiding, elektriciteitsnet en riool is. Bij de wedstrijd die de gemeente Almere uitschreef was ook een “Tiny Church”: een kleine kapel die als stiltecentrum, inloophuis en kerk voor de Schone Poort dienst zou kunnen doen.

We hebben natuurlijk de Kerk op Wielen, maar er is hoe langer hoe meer behoefte aan een vaste plek. Ook al omdat de Kerk op Wielen voor het Kerkcafé te klein is geworden. We hebben jammer genoeg niet gewonnen, maar op 16 juni was er een gesprek met de wethouder met de vraag of er voor de kleine kerk toch een plekje beschikbaar is. Zijn reactie was positief. Hij zegde alle medewerking toe, op voorwaarde dat de bouw financieel en technisch haalbaar is. Inmiddels zijn de eerste financiële toezeggingen al binnen. Ook zijn er al sponsors die (een deel van) de technische installaties willen verzorgen. Er is dus goede hoop dat het geld er zal komen, maar we zijn er nog niet. Als u denkt “dat is een leuk idee, daar heb ik wel wat geld voor over”, stuur dan een mail naar info@deschonepoort.nl met het bedrag dat u wilt schenken. Iedereen die meer dan € 100,– toezegt, krijgt van ons een nachtje logies met ontbijt in de “Tiny Church”. Ook wie een passende naam bedenkt, mag een nachtje in de kerk logeren. Bij de inzending voor de wedstrijd was de naam “Follow the Sun”, want de “Tiny Chapel”draait met de zon mee om zoveel mogelijk zonneënergie en warmte op te vangen. Maar er zijn voor onze kapel vast beter passende namen te bedenken. Het zou geweldig zijn als we dit plan zouden kunnen verwezenlijken. Omdat we ermee laten zien dat kerk echt niet van gisteren is, maar vooral omdat we denken dat die “Tiny Church” kan helpen voor het doel van onze pioniersplek. We hebben die “de Schone Poort” genoemd, omdat in Jeruzalem die poort toegang gaf tot de tempel, tot de ontmoeting met het Heilige, de ontmoeting met God. De Tiny Church kan een plek zijn voor mensen die die ontmoeting zoeken.