Speurtocht Pinksteren 2021

Zoeken naar schapen

Pinksteren 2016 was er voor de eerste keer ‘Slapen bij de Schapen’. Het was een groot succes. Dus deden we het in 2017 weer en ook in 2018 en 2019 was het een feest. Vorig jaar kon het niet doorgaan door corona. En ook dit jaar is er nog steeds geen ‘Slapen bij de Schapen’ mogelijk. Je zou het haast vergeten. Daarom dit Pinksterfeest toch een activiteit om ons er aan te herinneren. Want volgend jaar gaat het vast en zeker weer gebeuren. En dan moet je het wel snappen, als we zeggen ‘Kom je weer slapen bij de schapen?’

Wat gaan er dit jaar gebeuren? Er is een speurtocht in het labyrint. Als de herder met zijn kudde naar het park komt, kunnen er zo maar schapen verdwalen of kwijtraken. Daarom moet de herder altijd heel goed oppassen. Dit jaar komt de herder niet met zijn kudde. Maar er zijn wel kleine schapen die verdwaald zijn of zich verstopt hebben.

Die zoektocht kun je doen op de 1e en de 2e Pinksterdag (23 en 24 mei) van 14.00 tot 16.00 uur.

De borden van het slapen bij de schapen staan bij het Klokhuis. Daar is de wei waar de schapen moeten lopen. Maar de schapen zijn er niet. De kinderen moeten de schapen zoeken. In de wei staat een kist met opdrachten.. De schapen hebben zich verstopt in het labyrint. Elk schaap heeft een kaartje aan zijn staart. Als je een schaapje vindt, laat je het rustig zitten waar het zit, maar je streept het woord dat op het kaartje staat door in de woordzoeker op de opdrachten kaart. Als je alle schapen hebt gevonden heb je alle woorden doorgestreept, op vijf woorden na. Met die woorden kun je een zin maken. Als je de oplossing weet, ga je met je opdrachtenkaart naar de Tiny Church. Die kaart is het bewijs dat je alle schapen gevonden hebt. En dus krijg je in de Tiny Church een beloning voor het zoeken naar de schapen. Succes, we hopen je te zien!

Het feest van de Geest

Wat is dat voor een vogel?

De Tiny Church etalage heeft weer een nieuwe uitstraling en dat heeft te maken met een nieuw feest. Eerst hadden we Kerst met de stal, de schapen en de herders voor bijna  iedereen is de geboorte van baby Jezus wel een bekend verhaal, maar het kind Jezus werd groot en begon verhalen te vertellen over God, over hoe je goed voor Gods wereld en de mensen kan zorgen. Achter het raam kwam een verhalen-kruis met allemaal hokjes en elke week kwam er in zo’n hokje een nieuw verhaal over wat Jezus deed en vertelde aan de mensen. Weet je nog dat hij op een ezel Jeruzalem binnenreed en de mensen voor hem gingen juichen. Dat was het verhaal bij de palmpaasstok. Daarna kwamen de verdrietige verhalen over de kruisiging, toch liep dat goed af. Na drie dagen was het graf leeg en kwam Jezus langs bij zijn vrienden. Toen Jezus zei: ‘Ik wens jullie vrede’ geloofden zijn vrienden Jezus is niet dood, hij leeft. Dat vieren we nog steeds met Pasen.

Na het Paasfeest komt het derde feest en is het weer heel anders in de Tiny Church. Er hangt een grote vogel bij het raam. En in de takken zitten allemaal kleine vogeltjes. Wat heeft dat te betekenen? Wat is dat voor een vogel?


Jezus bleef niet meer bij zijn vrienden wonen. Af en toe was hij er opeens even weer. Hij legde ze uit wat ze moeten doen; ‘wat ik begon, daar moeten jullie verder aan werken’. Dat kunnen we helemaal niet, zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘wees maar niet bang, ik zal jullie helpen zonder dat je mij ziet. Wacht maar in Jeruzalem, ik stuur jullie de Geest van God en dan kunnen jullie het wel. ‘Zo nam Jezus op de Olijfberg afscheid van zijn  vrienden en die gingen terug naar hun huis in Jeruzalem. De dag van het afscheid noemen wij Hemelvaartsdag. Tien dagen na het afscheid gebeurde het. De vrienden stormden ineens naar buiten en begonnen enthousiast over Jezus te vertellen. De mensen vonden het maar raar. Zijn jullie soms dronken? Nee, zeiden  ze, de Geest van God maakt ons zo enthousiast en die helpt ons om te doen wat Jezus ook deed.

De Geest van God?

Ja dat lijkt op wind en adem, je kan niet vastpakken, maar om er een beetje van te begrijpen kun je denken aan een postduif, die boodschappen over kan brengen. De Geest van God kun je vergelijken met een duif die van de een naar de ander vliegt. De Geest laat de mensen weten wat God van ze wil. En als ze iets aan God willen vragen, dan vliegt de vogel van de Geest om aan God te vertellen wat jij aan hem vraagt. Zo’n duif is maar een beeld maar hij geeft de beweging aan en zo’n duif is ook steeds onderweg en moeilijk te pakken. Daarom hangen er vogels achter het raam in de Tiny Church. Als beeld van die Geest van God met een boodschap van hoop. Zo kunnen we het feest van Pinksteren beter begrijpen en onthouden. Pinksteren noemen we dus ook het feest van de Geest.

Geurige olie en kruiden

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen om thuis de weg te volgen.

Wachtend op de morgen

Opgesloten in hun verdriet zitten de vrienden bij elkaar. Wij dachten dat hij het was die ons zou komen verlossen. De vrouwen maken zich zorgen, ze hebben Jezus niet echt ritueel kunnen begraven. In de beslotenheid van hun huis maken ze zich klaar om de volgende morgen in alle vroegte naar het graf te kunnen gaan met kruiden en geurige olie.

Vraag voor vandaag:

Zie je in dit schilderij al iets van hoop? Welk lied zou je bij dit beeld kunnen bedenken?

Van God verlaten

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen om thuis de weg te volgen.

Verlaten en alleen

Jezus sterft samen met andere terroristen, de dood van een crimineel aan een kruis.

En nog steeds worden mensen gemarteld en gedumpt, en moeten verzetsstrijders onderduiken. Hij is van God en mens verlaten. Ook Jezus roept aan het kruis: ‘Waarom’.

Vraag voor vandaag

Wat betekent het kruis voor jou? Welke kruispunten in je leven doen jou roepen ‘Waarom’.

Kun je in het schilderij ook al antwoorden zien?

Breken en delen

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen.

Gebroken en gedeeld

Als Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden eet, is het de maaltijd van bevrijding, waarop de uittocht uit Egypte wordt gevierd. Daarbij draagt hij zijn vrienden op dit te blijven doen om hem te gedenken. Blijf oefenen in breken en delen en samen komen.

Vraag voor vandaag:

Wat beleef jij bij het breken van het brood en heb je zelf ook zo’n maaltijd ritueel?

Handen wassen in onschuld

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen.

Handen wassen in onschuld

Hoe veroordeel je een rechtvaardige; een onschuldig mens? Pilatus vindt geen schuld in Jezus en wordt gechanteerd door de Joodse raad, dan ben je geen vriend van de keizer.

Vraag voor vandaag:

Zie je vandaag de dag ook parallellen met hoe onschuldigen beschuldigd worden, zoals bijvoorbeeld bij de toeslagen affaire of oppositieleiders in landen met dictators.

Gevangenen bezoeken

Gebedsmoment 31 maart 19.30-20.00 uur.

‘Menslievende God, wat is het goed om te weten dat U altijd bij ons bent.
Help ons om er te zijn voor anderen, vooral voor mensen waarin U zich het meest herkent:
de hongerige en dorstige, de vreemdeling, arme van geest, de zieke en gevangene-
mensen die wij nodig hebben om mens te kunnen zijn.
Want zo bent U er altijd voor alle mensen,
en zo is de hemel soms, even op aarde.

In het gebedsmoment van de Stille week bezinnen we ons op mensen die op welke wijze dan ook gevangen zijn. In alle vrijheid zijn we stil met elkaar en spreken we in woorden uit wat ons soms gevangen houdt. 

Daadwerkelijk komen wij in beweging door het werk onder jongeren in Zuid-Afrika financieel te steunen, zodat ze leren en ervaren wat het is om in alle vrijheid mens te kunnen zijn. 

Er is in het zoom gebedsmoment ruimte voor iedereen. Meld je aan voor de zoomlink!

Verbroken beloftes

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen.

De haan kraait

Jezus vertelt dat zijn vrienden hem in de steek zullen laten. Petrus zegt dat hij Jezus nooit zal verraden. Jezus zegt tegen hem, voordat morgenochtend de haan kraait, zal je drie maal gezegd hebben dat je me niet kent.

Vraag voor vandaag

Herken je dat ook wel dat je in je enthousiasme dingen beloofd die je niet waar kan maken. Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben toen hij het door had?

De weg ten einde gaan

De week voor Pasen noemen we ook wel de Stille week. In de kerkelijke kring gedenken we dan de gang van Jezus naar het kruis. Veel al is dit een pad om alleen te lopen. Dat kan in het labyrint waar u symbolen vindt die passen bij de verhalen in deze week. U kunt de teksten en symbolen ook thuis digitaal volgen. U gaat dan op de website naar: Op weg naar Pasen/ het Paaslabyrint. Hier volgt u de 7 stations.