Logo klein
header copy
Beste vrienden van de Schone Poort,

Na een lange zonnige zomer, is het nu toch echt herfst geworden en krijgt het weer soms al een winters karakter. Nog even en dan is het al weer de eerste zondag van Advent en gaan we op weg naar het Kerstfeest.
In de Schone Poort kwamen we al vroeg in de kerstsfeer, want de voorbereiding voor de viering bij de Levende Kerststal begon al in de zomer. Vijf scholen hebben zich nu al aangemeld voor een bezoek aan Jozef en Maria en hun Kind in de kerststal..Dat betekent dat we straks weer aan meer dan duizend kinderen het kerstverhaal mogen vertellen. De levende Kerststal staat er weer van van 18 t/m 21 december. Op donderdag 20 december houdt het gebiedskantoor en het Sociaal Wijkteam weer de eindejaarsreceptie bij de levende Kerststal. En op vrijdag 21 december kunnen 150 gasten aanschuiven voor het diner bij de Kerststal. Kortom het gaat weer een heel mooi festijn worden. Een prachtig sluitstuk van een periode met weer heel veel activiteiten: het kerkcafé, de wandelgroep, de Walk of Peace in de vredesweek, de Dag van de Stilte, Contekstueel bijbellezen, Sint Maarten. Op de website doet Bettie in haar Blog regelmatig verslag van de activiteiten.Het vervolg van deze nieuws brief is een aantal linken naar dat blog.

BROOD EN WIJN

Het eerste kerkcafe van het seizoen en gelijk is er een groot aantal enthousiaste mensen. Een grote kring om het Licht van Christus. We starten met het noemen van de mooie momenten, een geweldige rij parels van mooie momenten wordt aaneengeregen. We zingen een fijn lied wat goed aansluit bij het thema. Het thema ‘brood en wijn’, eigenlijk nog niet …
Meer lezen

DE WANDELING

Elke dinsdagmorgen is er de wandelgroep. Mensen sluiten zich soms spontaan aan, maar de meesten leren de wandelgroep via het Sociaal Wijkteam of de huisarts kennen. Een korte impressie van een van de wandelmorgens:
Het is geweldig wandelweer, niet te warm, een windje blaast door mijn haar. De eerste wandelaars melden zich. Fijn weer wat mensen terug van vakantie, en natuurlijk de vaste kern. De start is anders dan anders. Voor we vertrekken krijgen we een uitleg over de opgravingen in deze jonge wijk. Had ik niet verwacht, dat juist hier best wel wat …
Meer lezen

VREDESZONDAG

Het is fantastisch weer om samen in beweging te komen voor vrede. Met een leuke groep mensen gaan we op weg. We starten met de rugzak duidelijk zichtbaar op onze rug, met de tekst ’Vrede, Wie durft?. Toch wel gek om in beweging te moeten komen voor vrede. Eigenlijk zou dit niet hoeven, maar de werkelijkheid is toch anders. Want …
Meer lezen

STILTE

Vandaag is het net even anders dan anders op het kerkcafe. Zitten we anders eerst op de banken, nu starten we in een kring op de stoel. In het midden staat de kaars al klaar. Maar eerst wordt de kring steeds groter, fijn, dat er steeds mensen bij komen. Eigenlijk zijn we al bezig met het stil zijn als er …
Meer lezen

Buurt, Bakje, Bus

Wat een fantastisch weer, het is echt genieten als ik de bus uitstap. Vandaag staan we weer met de ‘kerk op wielen’ op het pleintje van gezondheidscentrum ‘Vizier’. In mij zelf zingend zet ik de stoeltjes en de tafels buiten. Sta nog even te twijfelen of ik gelijk het speel kleed voor de kinderen er uit leg. Toch nog maar …
Meer lezen
Via Buurt, bakkie, bus ontstonden intensievere contacten met het Zorgcentrum in Vizier. Daar kwam de vraag uit voort of we als Schone Poort vieringen met de bewoners wilden verzorgen. Op 23 november leidde Bettie de eerste viering.

HUIS VAN LIEFDE

Het is koud als ik de Europalaan op loop. De zon begint voorzichtig te stralen. Vandaag de allereerste keer een viering op de verpleegafdeling. Van beide kanten wat wennen. Gewoon in de gang een kring met stoelen, en een keyboard. Jammer dat de kaars niet mag branden! En natuurlijk komt hier een oplossing voor, want wat moeten we zonder het …
Meer lezen

OP VERHAAL KOMEN

Gewoon op een woensdagavond op zoek naar het ‘eigen ik’ in de bijbel. Met een leuke groep mensen gaan we op reis . Het thema van de avond is ‘identiteit’. Je naam, is die belangrijk? Wat betekent je naam? Waar komt je naam vandaan? We doen een rondje en vertellen over onze naam. Dan lezen we een verhaal van een …
Meer lezen

SINT MAARTEN

Donkere wolken drijven over het Cascadepark, gelukkig blijft het droog. De ‘kerk op wielen’ is vlak bij het ‘klokhuis’ geparkeerd. En vele handen zijn hier bezig om honderden pakjes chocomel uit de verpakking te halen. Tegelijkertijd staan er al vele schalen krentenbollen klaar. Aan de geluidsinstallatie wordt druk gewerkt. De fakkels staan klaar om aangestoken te worden. Pieter neemt tegen …
Meer lezen

De Tiny Church: het begin is er !!!

Over de bouw van de kathedralen werd in de Middeleeuwen eeuwen gedaan. Zoveel geduld hebben we tegenwoordig niet. Maar het blijkt dat zelfs de bouw van een Tiny Church niet van de een op de andere dag gefikst is. Op 31 oktober werd weer een belangrijke stap vooruit gedaan. Het College van Kerkrentmeesters gaf toestemming voor de volgende fase in …
Meer lezen

Huiswerk

We zijn nu al vijf jaar aan het pionieren in Poort. Op allerlei manieren raken we meer en meer geworteld in de wijk. We beginnen echt onze plek te vinden en daarom zijn we blij dat de plannen voor de Tiny Church hoe langer hoe concreter. worden.Het is goed om even weer bij te praten. Telkens weer bedenk ik dat we regelmatiger van ons moeten laten horen, maar door allerlei oorzaken komt het er niet van. Toch hebben we jullie meeleven en steun hard nodig. Als kernteam ontdekken we telkens weer hoe belangrijk het is om met en voor elkaar te bidden. Daarom noemen we aan het slot een paar gebedspunten.
- de voortgang van de bouw van de Tiny Church
- de mensen en de vieringen in zorgcentrum Vizier.
- het beroepen van Bettie als dominee voor de Schone Poort (dat is na twee jaar nog steeds niet geregeld)
- het vervolg van het programma "Buurt, bakje, bus".
- de viering van het Kerstfeest bij de levende Kerststal.
We denken dat het goed is om zo wat huiswerk mee te geven. Dat kan helpen om niet in het algemeen, maar heel concreet te bidden voor de Schone Poort. En wees gerust, voor dit huiswerk is er geen overhoring, wel verhoring, maar dat merken jullie vanzelf wel.
Met een hartelijke groet. Een gezegend Kerstfeest en alle goeds voor 2019 toegewenst, Namens het kernteam,
Bettie Woord en Pieter ter Veen