Logo klein
header copy
Beste mensen,
Op 22 juli hadden we het laatste kerkcafé voor de zomervakantie. Een goed moment om terug te blikken en via een nieuwsbrief wat van ons te laten horen. Wie van tijd tot tijd onze website heeft bezocht, zal van het meeste nieuws al op de hoogte zijn. Want deze brief is een collage van verschillende berichten die we in de afgelopen tijd hebben gepost. Vooral Bettie heeft zich flink geweerd met het schrijven van een aantal Blogs. In de afgelopen zijn we op allerlei manieren actief geweest in de wijk. We beginnen met een terugblik op die activiteiten. Om te beginnen de "Poort Met Passie" markt.

Passie met een gouden randje

Als ik om kwart over negen de bus uitstap, is het nog stil op de Homerusmarkt. Met Linda neem ik de laatste punten van de organisatie door, en ga dan snel aan het werk. Al snel komt er versterking, en kan ik verder met het uitzetten van de speurtocht voor de kinderen. Het is vandaag de grote dag, de poort …
Meer lezen
In de Stille Week waren er loopmeditaties in het Labyrint. Op Paasmorgen een wandeling van het donker naar het licht, met aansluitend een paasontbijt.

Ik ben de opstanding en het leven

In het donker wordt met enige moeite de fakkel ontstoken. Samen zingen we, ‘als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, een vuur dat nooit meer dooft’. We lezen de tekst uit Johannes 11:25-27, ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Dan ga ik met een echt stel die-hards op pad. Vanaf de begraafplaats lopen we naar ‘de Schone …
Meer lezen

Koningsdag

ondanks de bus die niet wilde starten en de printer die het niet deed, een geweldig feest. Mede dankzij Jaap en Ineke van Ouwerkerk, Ina Oostenbrink, Pieter en Klazien ter Veen, Bettie Woord en Hessel, Corrie Wassink, Mark en Marianne en alle flexibele vrijwilligers
Meer lezen

Slapen bij de schapen

In het Pinksterweekend was er weer het "Slapen bij de schapen"-evenement, En natuurlijk was er weer een ‘kliederkerk’
Zaterdagmorgen om negen uur is het Cascadepark nog stil. Alleen ‘de kerk op wielen’, staat vlakbij het Klokhuis geparkeerd. Langzamerhand komen er wat helpende engelen binnen druppelen. Onder het genot van een kop koffie bespreken we wat eerst te doen, en wat de verschillende taken en talenten zijn. Er worden twee tenten opgezet, precies op de hoek van twee voetpaden. …
Meer lezen

Bakkie in de Buurt in de Bus (BBB)

In september 2017 gingen we van start met het "Bakkie in de Buurt in de Bus"
De bus, de kerk op wielen, staat op het pleintje op de hoek van de Europalaan en de Nederlandstraat (bij de Europaschool) Naast een luisterend oor, een bakje koffie wordt er ook …
Meer lezen

Groente voor het Voedselloket

Min of meer als een voortvloeisel uit het BBB-programma, zijn we ook betrokken geraakt bij de VLA-tuin, de tuin in Poort waar groente verbouwd wordt voor het Voedsel Loket Almere. Vooral Klazien is daar aktief in. Momenteel is er bijna wekelijks wel de oogst van verse groenten en fruit in de VLA-tuin. Iedereen kan tegen een kleine vergoeding deze biologische producten kopen bij Linda, ‘Lunchtijd’. -. De opbrengst is bestemd voor het Voedsel Loket Almere. Al graag eens willen werken in de tuin, meld je aan via info@deschonepoort.nl
Natuurlijk kijken we aan het eind van het seizoen ook vooruit naar wat komen gaat. We constateren met dankbaarheid dat we als pioniersplek flink gegroeid zijn naar volwassenheid. We hebben een meer officiële plek gekregen binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Almere en - wat ook heel bijzonder is: straks hebben we een eigen "Tiny Church"

VIERDE GELOOFSGEMEENSCHAP STARTKLAAR

De Drieklank, De Lichtboog en Goede Rede. Dat zijn de drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Almere, Vanaf september komt hier de nog piepjonge pioniersgemeenschap ‘de Schone poort’ in de wijk AlmerePoort bij. Eind 2013 is de pioniersgemeenschap  in de wijk Poort van start gegaan. Er werd bewust gekozen voor de naam ‘de Schone Poort’, deze keuze is geïnspireerd op …
Meer lezen

“Tiny Church”: Een unieke kapel in Almere Poort.

Ruim 5 jaar geleden begonnen we met “De Schone Poort”. De gedachte aan het bouwen van een kerk kwam toen zelfs niet bij ons op. We hebben in die beginfase wel gesproken over de mogelijkheid van een eigen plek. We dachten aan zoiets als “het Accoord” in de Muziekwijk. Maar het huren van een eigen ruimte bleek onbetaalbaar. Min of …
Meer lezen

“WALK OF PEACE”

De vredesweek is dit jaar van 15-23 september, en hier willen we in ‘de Schone Poort’ aandacht aan schenken. Graag willen we een ‘walk of peace’ organiseren, op zondag 16 september. We  starten  om 15.30 uur bij het labyrint in het Cascadepark in Almere-Poort. Elkaar ontmoeten, aandacht voor alle mensen, in vrede omzien naar iedereen. Stil staan bij vrede in …
Meer lezen

CONTEKSTUEEL BIJBELLEZEN: HET  EIGEN ‘IK’ IN HET BIJBELVERHAAL

In het dagelijks leven loop je tegen allerlei vragen op waar je zo geen antwoord op hebt. Die vragen borrelen vanuit het ‘eigen ik’ naar boven. Zo kun je tegen allerlei stressvolle momenten aanlopen: Problemen in de liefde en relaties, Hoe om te gaan met de politiek. Zulke vragen kunnen je aardig bezig kunnen houden. Hoe kom je daar nu …
Meer lezen

START INSPIRATIEDAGEN

In de Algemene Kerken Raad  is er een aantal keren gesproken over een nieuwe invulling en een andere structuur van de Algemene Kerken Raad. Zo is er meer behoefte om inspiratiedagen te organiseren. Een dag met een interessant  onderwerp waar iemand met passie over kan vertellen. Een onderwerp wat met kerk en geloof te maken heeft. Een dag waarin we …
Meer lezen
heimwee

Tenslotte

Al met al is dit weer een heel lange nieuwsbrief geworden, zeker als u telkens op de link "meer lezen" hebt geklikt. Het kerkcafé van 8 juli had als thema “Ik ga op reis en neem mee…”. Met de naderende vakantieperiode is dat een voor de hand liggend thema. Maar voor veel mensen is de komende tijd een tijd met tegenstrijdige gevoelens. Veel mensen gaan op reis. Wat bezielt mensen om zo massaal op reis te gaan? Wat zoeken ze? Anderen blijven thuis om allerlei redenen. Wat mis je als je niet op vakantie kunt gaan? Wereldwijd trekken nog steeds veel mensen van huis, op de vlucht, weg van oorlogsgeweld of bittere armoede. vluchtend naar vreemde oorden, op zoek naar wat? Het mooie van een vakantiereis is dat je aan het eind weer thuis komt. Maar wat betekent “thuis” voor vluchteling en vreemdeling? Wat is jouw thuis? Zo kwamen we uit bij het thema van het laatste kerkcafé voor de vakantie: "Waar ben ik thuis?" In het gesprek over dat thema kwam naar voren dat waar je ook bent of waar je ook heen gaat, als je weet dat je bij de Vader kind aan huis mag zijn, is je echte thuis overal te vinden. Dat wensen we je toe, waar je ook bent of waar je ook heen gaat.
Hartelijke groet,
Bettie Woord
Pieter ter Veen