Geurige olie en kruiden

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen om thuis de weg te volgen.

Wachtend op de morgen

Opgesloten in hun verdriet zitten de vrienden bij elkaar. Wij dachten dat hij het was die ons zou komen verlossen. De vrouwen maken zich zorgen, ze hebben Jezus niet echt ritueel kunnen begraven. In de beslotenheid van hun huis maken ze zich klaar om de volgende morgen in alle vroegte naar het graf te kunnen gaan met kruiden en geurige olie.

Vraag voor vandaag:

Zie je in dit schilderij al iets van hoop? Welk lied zou je bij dit beeld kunnen bedenken?

Van God verlaten

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen om thuis de weg te volgen.

Verlaten en alleen

Jezus sterft samen met andere terroristen, de dood van een crimineel aan een kruis.

En nog steeds worden mensen gemarteld en gedumpt, en moeten verzetsstrijders onderduiken. Hij is van God en mens verlaten. Ook Jezus roept aan het kruis: ‘Waarom’.

Vraag voor vandaag

Wat betekent het kruis voor jou? Welke kruispunten in je leven doen jou roepen ‘Waarom’.

Kun je in het schilderij ook al antwoorden zien?

Breken en delen

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen.

Gebroken en gedeeld

Als Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden eet, is het de maaltijd van bevrijding, waarop de uittocht uit Egypte wordt gevierd. Daarbij draagt hij zijn vrienden op dit te blijven doen om hem te gedenken. Blijf oefenen in breken en delen en samen komen.

Vraag voor vandaag:

Wat beleef jij bij het breken van het brood en heb je zelf ook zo’n maaltijd ritueel?

Handen wassen in onschuld

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen.

Handen wassen in onschuld

Hoe veroordeel je een rechtvaardige; een onschuldig mens? Pilatus vindt geen schuld in Jezus en wordt gechanteerd door de Joodse raad, dan ben je geen vriend van de keizer.

Vraag voor vandaag:

Zie je vandaag de dag ook parallellen met hoe onschuldigen beschuldigd worden, zoals bijvoorbeeld bij de toeslagen affaire of oppositieleiders in landen met dictators.

Gevangenen bezoeken

Gebedsmoment 31 maart 19.30-20.00 uur.

‘Menslievende God, wat is het goed om te weten dat U altijd bij ons bent.
Help ons om er te zijn voor anderen, vooral voor mensen waarin U zich het meest herkent:
de hongerige en dorstige, de vreemdeling, arme van geest, de zieke en gevangene-
mensen die wij nodig hebben om mens te kunnen zijn.
Want zo bent U er altijd voor alle mensen,
en zo is de hemel soms, even op aarde.

In het gebedsmoment van de Stille week bezinnen we ons op mensen die op welke wijze dan ook gevangen zijn. In alle vrijheid zijn we stil met elkaar en spreken we in woorden uit wat ons soms gevangen houdt. 

Daadwerkelijk komen wij in beweging door het werk onder jongeren in Zuid-Afrika financieel te steunen, zodat ze leren en ervaren wat het is om in alle vrijheid mens te kunnen zijn. 

Er is in het zoom gebedsmoment ruimte voor iedereen. Meld je aan voor de zoomlink!

Verbroken beloftes

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt wandelen en stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen.

De haan kraait

Jezus vertelt dat zijn vrienden hem in de steek zullen laten. Petrus zegt dat hij Jezus nooit zal verraden. Jezus zegt tegen hem, voordat morgenochtend de haan kraait, zal je drie maal gezegd hebben dat je me niet kent.

Vraag voor vandaag

Herken je dat ook wel dat je in je enthousiasme dingen beloofd die je niet waar kan maken. Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben toen hij het door had?

De weg ten einde gaan

De week voor Pasen noemen we ook wel de Stille week. In de kerkelijke kring gedenken we dan de gang van Jezus naar het kruis. Veel al is dit een pad om alleen te lopen. Dat kan in het labyrint waar u symbolen vindt die passen bij de verhalen in deze week. U kunt de teksten en symbolen ook thuis digitaal volgen. U gaat dan op de website naar: Op weg naar Pasen/ het Paaslabyrint. Hier volgt u de 7 stations.

Dienstbaar zijn

Het labyrint is deze week een gedachtenistuin waar u kunt stilstaan bij de gebeurtenissen van de Stille week. Op de website vindt u onder de knop ‘Op weg naar Pasen’ ook een digitale wandeling langs de symbolen.

Dienstbaar zijn

Nog dichter komt de weg van Jezus ons op de huid. Alleen gaat hij zijn laatste weg. Zijn vrienden zijn er wel maar begrijpen hem niet. Ze staan verstelt als hij hun voeten wast en zich zo dienstbaar maakt.

(Wij kunnen zijn weg lopen in het labyrint, alleen en nadenken over zijn keuzes.)

Vraag voor vandaag

Voor wie zou jij je klein willen maken. Bij wie kan je alle vertoon achterwege laten?

Tekst uit de Bijbel 4 : Markus 15:12-20


12
Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ 13En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen ze. 14 Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’
15Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen. 16De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. 17Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. 18Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. 20 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan.

Tekst uit de bijbel 7: Markus 15:33-37

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’  Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit.

De Grote verrassing

Nieuw leven in de lente.
Lammetjes, kuikens, bloemen.
Elk jaar weer een verrassing.
Het christelijk Paasfeest gaat ook
over verrassend nieuw leven..
Op de vrijdag voor Pasen werd Jezus
door de Romeinse overheid gedood aan het kruis.
De weg van Jezus lijkt dood te lopen.
Maar – ongelofelijke verrassing –
Op de derde dag na zijn dood
is Hij opgestaan.
De gebeurtenissen van
Pasen en Goede Vrijdag vormen
een verrassend keerpunt
in de geschiedenis.
Soms kun je het gevoel hebben
dat al je wegen dood lopen.
Achteraf zijn die momenten vaak kruispunten
waar een nieuw begin werd gemaakt.
Op Pasen kijken we naar
het belangrijkste kruispunt in het leven
en hoe we daar een keuze maken.
Onze weg hoeft niet dood te lopen. Jezus leeft!
Hij geeft ons op verrassende wijze
nieuwe hoop en nieuw leven.