HEMELSE TROOST

Het is koud als ik naar het kerkcafe ga. Er is een boeiend thema over ‘hemel en troost’. Een mooie groep mensen komt binnen, er moeten zelfs nog wat stoelen worden bij gezet. We beginnen met het gedicht, ‘mensen van voorbij’. Een jaar waarin er mij weer een aantal mensen zijn ontvallen. Tja, voor mij betekent dit, bevrijd van het lijden, pijn en verdriet. Samen lezen we over Jezus die in het evangelie van Johannes zijn leerlingen vertelt over zijn weg gaan uit deze wereld. En er wordt een plaats bereid voor ons mensen. Nu met alle wetenschap van deze tijd, geloven we nog in die hemel? Er komt een mooie dialoog tot stand, want dit heeft alles te maken met je beeld van de hemel. Een mooi verhaal wordt verteld over de spekkoek. Een spekkoek bestaat uit allerlei laagjes en deze laagjes vormen ons leven. Door het voorgeslacht worden we gevormd, en de mensen die na ons komen vormen weer een laagje boven ons. Zo is een spekkoek een leven gevormd door alle laagjes heen. Toevallig las ik net die middag het rooster voor de advent, ja, wat is toeval! Zo las ik over een gesprek wat drie embrio’s in de baarmoeder hebben. De sceptische embryo zegt, ‘ik geloof niet dat er na dit leven nog iets komt’. De zelfverzekerde embryo zegt, ‘geloof jij dan niet in de bevrijding en (de komst van het eeuwige licht? Daarop zegt de twijfelende embryo, ‘ tja ik weet het nog niet zo zeker, ik heb het nu toch ook wel goed’. De sceptische embryo kan het niet laten, ‘hoe zo, bevrijding? We zitten hier gewoon vast aan een streng, en hier komen we nooit meer los van. En eeuwig licht, ik geloof echt niets van een God of iets hogers of iets zweverigs, dat schiet toch ook niets op’. De twijfelende embrio gaat nog meer twijfelen. ‘Wat kunnen we nu weten van licht en bevrijding, want ik zie hier toch ook niets van. Eigenlijk is het hier en nu bij jullie en aan onze moeder vast, toch ook wel goed’. ’!. De zelfverzekerde embryo zegt dan vol verbazing, ‘horen jullie dan nooit die mooie stem, en voelen jullie dan niet die warmte rondom ons? Ik vertrouw er vast op dat we los komen van deze streng, en dat we voor altijd naar die warmte en dat licht toe gaan. En dan zullen we altijd onze Moeder zien!’) Eigenlijk kunnen we nog uren door gaan over dit hemelse onderwerp. Mooi is het dat we overgaan om deze hemelse spijzen samen te proeven, het brood voor onderweg en de wijn van het nieuwe koninkrijk. Tot slot staat er weer een heerlijke soep voor ons klaar en mogen we dit bijzondere kerkcafe afsluiten om elkaar de zegen toe te zingen. Geïnteresseerd, kom gewoon eens langs op 9 december. Zou geweldig zijn om jou daar te ontmoeten!

De Tiny Church: het begin is er !!!

Over de bouw van de kathedralen werd in de Middeleeuwen eeuwen gedaan. Zoveel geduld hebben we tegenwoordig niet. Maar het blijkt dat zelfs de bouw van een Tiny Church niet van de een op de andere dag gefikst is. Op 31 oktober werd weer een belangrijke stap vooruit gedaan. Het College van Kerkrentmeesters gaf toestemming voor de volgende fase in het proces. De reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere voor de grond zal worden getekend en we mogen de aanvraag voor de bouwvergunning indienen. Deze week is er een bespreking van de bouwcommissie met de architect over belangrijke technische details van het ontwerp. Met name over de constructie van het draaimechanisme.

 

Een draaiend huis in Alkmaar

Voor dat onderdeel van de bouw dezen we inspiratie op in Almaar. We ontdekten dat daar een draaiend huis gebouwd is. Er werd contact gelegd met de eigenaar van dat huis en op 29 oktober gingen de architect en drie leden van de bouwcommissie op bezoek. Onze gastheer nam alle tijd om ons te informeren over de constructie en de technische details van zijn ontwerp. Het bezoek gaf een stevige impuls aan het vertrouwen dat de bouw van de Tiny Church gerealiseerd zal worden.

Een Proefstuk…

[robo-gallery id=”819″]

De bedoeling is dat de Tiny Church door vrijwilligers gebouwd wordt, maar we moeten wel weten of dat haalbaar is. Daarom stelde Wijnand Vermeulen voor om alvast een proefstuk van de wand van de Tiny Church te gaan maken. Er werden wat balken en triplex platen gekocht en op 20  november gingen we in de oude koestal van de familie Van Baren aan de slag. Na een morgen en een deel van de middag zagen en schroeven, maar vooral van heel veel denken en meten stond er een segment van van de muur overeind. Rond die uur kwamen de andere leden van de bouwcommissie het resultaat bewonderen. De conclusie was dat met zulke segmenten een stevige en solide constructie tot stand gebracht kan worden die ook door niet al te ervaren klussers zonder moeite in elkaar kan worden gezet.

Van het voorlopig ontwerp zal nu door de architect een definitief ontwerp worden gemaakt.  Vervolgens moet een constructeur berekenen of het ontwerp aan alle technische eisen voldoet. En na eventuele aanpassingen kan dan de vergunning aangevraagd worden. Als alles meezit kunnen we over een maand of vier de vergunning in huis hebben. En dan moet het definitieve besluit genomen worden of echt met de bouw gestart kan worden. Die laatste beslissing hangt af van de vraag of er voldoende geld is ingezameld om alles te kunnen betalen. De technische eisen die gesteld worden, maken dat de kosten flink hoger uitvielen dan eerst begroot. Op basis  van de tekening van de architect, is de begroting nu € 145,000,00  Inmiddels is €  120.000,— ontvangen. Er is dus nog € 25.000,— nodig.  We hebben alle vertrouwen dat het geld er komen zal en dat we toestemming zullen krijgen voor de laatste en beslissende fase van dit project: de bouw van onze Tiny Church.

Kerkrentmeesters hebben  voor de Tiny Church een speciale rekening geopend. Op die rekening is uw gift is van harte welkom:
NL 19 ABNA 0822 7483 98
t.n.v. Tiny Church P.G.A.
(uw gift is aftrekbaar van de belasting)
RSIN nr. i.v.m. ANBI-status 824138545)

HUIS VAN LIEFDE

Het is koud als ik de Europalaan op loop. De zon begint voorzichtig te stralen. Vandaag de allereerste keer een viering op de verpleegafdeling. Van beide kanten wat wennen. Gewoon in de gang een kring met stoelen, en een keyboard. Jammer dat de kaars niet mag branden! En natuurlijk komt hier een oplossing voor, want wat moeten we zonder het Licht? In plaats van 1 kaars, hebben we er ineens 3, mooi, de drie-eenheid, wat wil een mens nog meer! Voorzichtig komen er wat bewoners, en natuurlijk wat afzeggingen. Als iedereen voorzien is van koffie, komen er dan toch nog opeens drie bewoners bij. En dan starten we toch in een mooie kring met de viering. Als het Licht brandt, zingen we voorzichtig het lied van de warmte en vriendelijkheid van het Licht. We vragen Gods zegen. Dan lezen we de tekst uit Marcus 12, het liefdesgebod. En we zingen natuurlijk de psalm over de liefde. Want waar liefde woont etc.. Bij de korte overdenking is het zo stil, dat je bijna een speld kan horen vallen. Abba, Vader, klinkt al mooi, zo door de gang heen. We hebben twee jarigen in ons midden en hier zijn we blij en dankbaar voor. We danken voor deze mooie morgen en sluiten af met de onmisbare zegen. Wat een ervaring, een huis vol liefde. Met een hart vol liefde neme we afscheid, met de afspraak om de volgende maand een kerstviering te verzorgen! En nu gaan we samen op weg naar dat grote Licht, wat ons als kerstcadeau is gegeven. Als ik naar huis loop, heeft de zon zich terug getrokken, en toch voel ik de warmte!!

SINT MAARTEN

Donkere wolken drijven over het Cascadepark, gelukkig blijft het droog. De ‘kerk op wielen’ is vlak bij het ‘klokhuis’ geparkeerd. En vele handen zijn hier bezig om honderden pakjes chocomel uit de verpakking te halen. Tegelijkertijd staan er al vele schalen krentenbollen klaar. Aan de geluidsinstallatie wordt druk gewerkt. De fakkels staan klaar om aangestoken te worden. Pieter neemt tegen kwart voor vijf zijn sint Maarten uitrusting mee naar de ingang van het Cascadepark. Ondertussen is het paard gearriveerd. Nu stapt Pieter als sint Maarten op het paard. Vele honderden kinderen staan met hun lampionnetjes op sint maarten te wachten. Met sint Maarten voorop, zet de lang gerekte stoet van fakkels en lampionnen zich in beweging. Kinderen zetten de liedjes van sint Maarten in. En de moeders vallen bij. Maar even later halen de moeders herinneringen op over de sint Maarten van toen. Zij leerden toch veel meer liedjes als nu de kinderen. Dan probeert een moeder een re-mix op een sinterklaaslied, maar dat blijft in het vage hangen. Ondertussen is het klokhuis in zicht. De kinderen komen met een wijde boog om sint Maarten heen staan. Het paard is dan ondertussen aan de zijkant gezet. Want nu gaat sint Maarten vertellen over wat hem als soldaat van de god Mars is overkomen. Geweldig dat sommige kinderen echt in het verhaal zitten en denken dat het echt hier in Poort is gebeurd. De kinderen zijn het roerend met sint Maarten eens, je kunt beter vrede hebben en zorg en liefde voor de mensen om je heen hebben. Dan dat je als soldaat aan gevechten mee doet om mensen te doden. ‘Nee, dan kun je beter soldaat van Jezus worden, en voor de vrede en het delen van je mantel gaan’. Alle kinderen krijgen na het geweldige verhaal een krentenbol met een pakje chocomelk. En nu gaat de lang gerekte rij de wijk in. Want nu mogen de kinderen het licht laten schijnen in de donkere wijk. Even later zijn de liedjes over sint Maarten in heel de wijk te horen! Wat een fantastisch kinderfeest! Met plezier wordt alles opgeruimd, en tevreden kijken we terug, en natuurlijk vooruit naar volgend jaar!