THUIS

Op het laatste kerkcafe van dit seizoen is er een mooie groep mensen bij elkaar. Fijn dat er nu ook nieuwe mensen zijn. We starten met het mooie lied, ‘welkom thuis, welkom in Gods huis’. Een lied wat precies past bij het thema van vandaag. Als je op vakantie gaat, kom je thuis, hoe is dat? Of blijf je thuis, wat betekent dit? Met die vragen in ons hoofd gaan we mooie parels poetsen. Mooie momenten noemen waar we ons op verheugen. Er komt een mooi lang snoer parels voorbij, wat een geweldig vooruitzicht. Voor mij is dat een heerlijke vakantie in de schaduw met een fijne stapel boeken, hier wordt ik altijd blij van! We lezen uit de bijbel vele fragmenten over het vreemdelingschap, altijd onthouden dat je zelf ook een vreemdeling bent. Stil staan, om voor iedereen een thuis te creëren. Eigenlijk de vaste regel voor iedere jood, maar eigenlijk voor ons allemaal. Een filmpje over de zaligsprekingen volgt, wanneer ben je gelukkig? Er komt een mooie dialoog op gang. Weg gaan is je leeg maken. Maar dat kan volgens mij ook goed thuis. tijd nemen om je leeg te maken. Tijd vrij maken om ‘thuis’ te komen. Eigenlijk kan ik me overal thuis voelen. Toch is het fijn als je dan mensen om je heen hebt, waar je gewoon je zelf kunt zijn. En aan die mensen ontbreekt het soms, soms kun je thuis zijn, en toch ook eenzaam zijn. Heel mooi om te zien dat dit onderwerp op vele dimensies ter sprake komt. We sluiten af met het lied van de vreugde. En dan mag het geweldige lied van de dans natuurlijk niet ontbreken. We danken voor nieuw leven in de wijk, en bidden voor de mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Verbazingwekkend dat er dan weer twee geweldige salades voor ons klaar staan. Echt genieten, zo samen met elkaar. iedereen mag een vakantiebijbelboekje meenemen om in de vakantie gewoon door te lezen over die grote Liefde, die gewoon altijd bij ons is. Tot slot zingen we elkaar de zegenbede toe, waar je ook gaat, voel je een gezegend mens. Het is voorlopig de laatste keer, maar we starten weer op zondag 2 september. Voel je welkom, tot dan!

START INSPIRATIEDAGEN

In de Algemene Kerken Raad  is er een aantal keren gesproken over een nieuwe invulling en een andere structuur van de Algemene Kerken Raad. Zo is er meer behoefte om inspiratiedagen te organiseren. Een dag met een interessant  onderwerp waar iemand met passie over kan vertellen. Een onderwerp wat met kerk en geloof te maken heeft. Een dag waarin we een boost krijgen om in geloof verder te gaan.

Waar en Wanneer?
Als team van ‘De Schone Poort’ willen we  de eerste start van de inspiratiedagen realiseren. Graag nodigen wij u allen uit om op zaterdag 8 september vanaf 10.00 uur te gast te zijn in ‘Het Klokhuis’ in het Cascadepark. De spreker is dan Johannes van den Akker van de ‘firma hoe dan wel’. Johannes is de drijvende kracht achter het Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer. Om inkomsten voor het Klooster te genereren, werd een brouwerij gestart. En wij kwamen Johannes tegen op de pioniersdagen van het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk. Hier werd door Johannes een inspirerende workshop gehouden, waar wij de nodige inspiratie uithaalden.

Kerk als onderneming
Bij een onderneming denken we niet gelijk aan een kerk. Toch kunnen we als kerk heel veel leren van ondernemers. Op internet kun je allerlei tips vinden voor succesvol ondernemerschap. Kenmerken van een echte ondernemer: Hij durft risico’s te nemen, heeft doorzettingsvermogen; is creatief, heeft grote dromen en inspireert mensen, is vernieuwer, heeft overtuigingskracht, werkt resultaatgericht, heeft zijn financiën op orde enz. enz. Als je over die kenmerken nadenkt, kom je al gauw tot de conclusie dat het goed zou zijn als dominees en kerkenraadsleden wat meer ondernemerschap zouden tonen. De kerk kon er wel eens heel anders uit gaan zien…

Voor Wie?
Voor iedereen die dit thema ‘kerk als onderneming’ interessant vindt, en hier over mee wil praten. We hopen dat deze dag kan bijdragen aan de nodige inspiratie die we als kerk en gelovige in deze tijd nodig hebben. Het zou voor ons als organisatie wel fijn zijn als u zich aanmeldt, dit kan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197Beleef deze inspirerende dag met ons mee! Als team van ‘De Schone Poort’, willen we graag u als gast in ons midden ontvangen.

“WALK OF PEACE”

De vredesweek is dit jaar van 15-23 september, en hier willen we in ‘de Schone Poort’ aandacht aan schenken. Graag willen we een ‘walk of peace’ organiseren, op zondag 16 september. We  starten  om 15.30 uur bij het labyrint in het Cascadepark in Almere-Poort. Elkaar ontmoeten, aandacht voor alle mensen, in vrede omzien naar iedereen. Stil staan bij vrede in deze tijd, en hoe gaan we in de wijk met vrede om? We staan eerst stil bij de vrede in het labyrint, de meditatietuin. Dan gaan we verder de wijk in en staan stil bij hedendaagse monumenten en momenten van vrede. Zo is er een veilig thuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een veilig dak boven het hoofd van jongeren, die op dat moment nergens anders terecht kunnen.    Aansluitend aan de ‘walk of peace’ is er een speciaal kerkcafé waar  we in gesprek gaan over de vrede, in deze tijd en de vrede van tweeduizend jaar geleden. De vragen van deze tijd, zoeken we op in de verhalen van toen. Natuurlijk sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Durf  jij het aan om in deze tijd waarin de wereld verdeeld is, en waar mensen nog steeds niet samen in vrede leven, om samen de ‘walk of peace’ met ons te lopen, meld je dan aan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197

CONTEKSTUEEL BIJBELLEZEN: HET  EIGEN ‘IK’ IN HET BIJBELVERHAAL

In het dagelijks leven loop je tegen allerlei vragen op waar je zo geen antwoord op hebt. Die vragen borrelen vanuit het ‘eigen ik’ naar boven. Zo kun je tegen allerlei stressvolle momenten aanlopen: Problemen in de liefde en relaties, Hoe om te gaan met de politiek. Zulke vragen kunnen je aardig bezig kunnen houden. Hoe kom je daar nu verder mee? Nu is de bijbel een boek van God en mensen. Samen kunnen we op zoek gaan of de problematiek van deze tijd, en de problemen in  jouw situatie, te vinden zijn in dat boek van duizenden jaren geleden.  We gaan samen zoeken in de bijbel. Verhalen lezen, en de tijd en achtergronden van deze verhalen samen bestuderen. Sluiten deze verhalen aan bij ons eigen verhaal, of staan deze oude verhalen  veel te ver weg?  Durf jij het aan om deze ontdekkingsreis door de bijbel te maken? Ga dan mee om een keer in de maand op zoek te gaan naar je eigen ‘ik’ in het bijbelverhaal. We starten 26 september in het Klokhuis.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@deschonepoort.nl  of bel met 06 15332197

 

 

VIERDE GELOOFSGEMEENSCHAP STARTKLAAR

De Drieklank, De Lichtboog en Goede Rede. Dat zijn de drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Almere, Vanaf september komt hier de nog piepjonge pioniersgemeenschap ‘de Schone poort’ in de wijk AlmerePoort bij. Eind 2013 is de pioniersgemeenschap  in de wijk Poort van start gegaan. Er werd bewust gekozen voor de naam ‘de Schone Poort’, deze keuze is geïnspireerd op het bijbelverhaal uit Handelingen 3. Hier gaat het om omzien naar de mens buiten de tempel. Het werk is   van start gegaan   met ‘de kerk op wielen’. Langzaam zijn de activiteiten van ‘de Schone Poort’ uitgebreid. Eigenlijk is er met alle christelijke feestdagen wel wat te doen met het team van ‘de Schone Poort’. Present zijn waar de mensen zijn. De kerk een gezicht geven, midden in de wijk. Het geloof ‘handen en voeten’ geven daar waar de mensen het nodig hebben. Nu na bijna vijf jaar gaan we op eigen benen staan. We stoppen niet met experimenteren, we blijven pionieren. Nieuwe vormen van kerk-zijn uit proberen. Telkens weer in afwachting wat het beste bij de wijk en haar bewoners past. Maar dit doen we wel als zelfstandige missionaire wijkgemeente in Almere. Het team van ‘de Schone Poort’ is geen kerkenraad, maar we zijn een door de Algemene Kerkenraad aangestelde commissie.. Niet los van de Protestantse Gemeente Almere, maar gewoon in samenwerking met elkaar.

Missie en Visie
Als team van ‘de schone poort’ hebben we een duidelijke missie en visie op ons werk. Onze speerpunten zijn: luisteren, liefhebben en verbinden. Dit doen we in samenwerking met de burgerlijke gemeente en het sociale wijkteam. En met de evangelische gemeenschappen uit de wijk. Alleen samen kunnen we in kaart brengen wat er precies in de wijk leeft en wat de wensen van de bewoners zijn. In overleg kijken we naar welke activiteiten hier bij aan sluiten. Op deze manier willen we kerk-zijn in de wijk.

Activiteiten
Eens per 2 weken is er een kerkcafé, waar we samen in gesprek gaan over de persoonlijke levensvragen, en die verbinden met het bijbelverhaal. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Wekelijks is er de mogelijkheid om samen te wandelen, liefde en aandacht voor elkaar te delen. Altijd is er de mogelijkheid om meditatief te lopen in het labyrint. In het labyrint   groeien  de nodige kruiden en vruchten, waar je tijdens of na de meditatie van mag genieten. Zo is er ook een speciale tuin voor het voedselloket. Hier kunne de bewoners samen aan het werk, ieder op de eigen manier en tijd. De groenten worden in de wijk verkocht en de opbrengst gaat terug naar het voedselloket. Op de festivals in de wijk zijn we als gezamenlijke kerken present. En met alle christelijke feestdagen proberen we op een creatieve manier de betekenis van het feest duidelijk te maken. Anders, maar toch in geloof aan het werk.

Toekomst
De ‘kerk op wielen’ is te klein voor al onze activiteiten. En we willen ons zeker niet terug trekken tussen de muren van een gebouw, maar vanuit een kleine kapel vorm geven aan onze activiteiten. (zie het bericht over de ‘Tiny Church’) Naast het kerkcafé komen er andere soorten van vieringen. We gaan ook de  sacramenten, zoals doop en avondmaal, vieren. Maar we zoeken daarbij wel naar vormen die passen in de situatie. Ook willen we een inloophuis zijn, voor een ieder in de wijk die daar behoefte aan heeft. We gaan starten met het contextueel bijbel lezen., onder het motto ‘het eigen IK ontdekken, in het bijbel verhaal’
Natuurlijk houden onze activiteiten niet bij de wijkgrens op, voel je welkom op de activiteiten of vieringen in ‘de schone poort’.

“Tiny Church”: Een unieke kapel in Almere Poort.

Ruim 5 jaar geleden begonnen we met “De Schone Poort”. De gedachte aan het bouwen van een kerk kwam toen zelfs niet bij ons op. We hebben in die beginfase wel gesproken over de mogelijkheid van een eigen plek. We dachten aan zoiets als “het Accoord” in de Muziekwijk. Maar het huren van een eigen ruimte bleek onbetaalbaar. Min of meer uit nood geboren, ontstond toen het idee van de “Kerk op Wielen”. We zijn nog steeds erg blij met onze omgebouwde SRV-wagen. Dankzij de Kerk op Wielen is de kerk duidelijk zichtbaar in de wijk. En dat is wat we willen: als kerk present zijn in de samenleving.

Maar hoe nuttig de Kerk op Wielen ook is,  hij heeft ook zijn nadelen. In de winter is hij niet warm te krijgen. Grote voertuigen – en onze SRV-wagen is zo’n groot voertuig – mogen niet in de woonwijk parkeren. De eerste jaren konden we bij lege kavels in de wijk parkeren, maar nu de wijk langzamerhand is volgebouwd, wordt het parkeren hoe langer hoe moeilijker. Ook is het lastig dat voor de activiteiten telkens een vergunning moet worden aangevraagd. Dat is niet alleen een heel gedoe, het brengt ook flinke kosten met zich mee. En voor het Kerkcafé werd de bus al gauw te klein. We houden onze vieringen al een paar jaar in de Sterrenschool.  Vandaar dat we toch bleven dromen van een eigen onderdak voor onze activiteiten. Maar wie zal dat betalen?

Een ongedachte mogelijkheid diende zich aan toen in Almere Poort de “Bouwexpo Tiny Housing” van start ging. Jacqueline Tellinga, de programmanager van de Bouwexpo daagde me min of meer uit om ook een ontwerp in te dienen. Ik nam de uitdaging aan en in april 2016 was mijn ontwerp een van de 247 inzendingen.  Ik was best trots op wat ik bedacht had en liet het aan verschillende vrienden en kennissen zien. Ik kreeg leuke reacties. Daarbij waren er een paar in de trant van “Dat zou een leuke Tiny Church kunnen zijn”. En door die opmerkingen kwam het balletje aan het rollen. Natuurlijk hoopte ik dat ik bij de winnaars zou horen, want dan zou er voordelig een kavel beschikbaar zijn. Helaas,  ik viel niet in de prijzen en daarmee leek het plan van de baan te zijn. Maar toen in juni 2017 de bouwexpo van start ging, werd via Jacqueline Tellinga contact gelegd met de wethouder. Ook hij vond het een leuk ontwerp en zegde toe dat, als we de financiering rond konden krijgen, de gemeente zou meewerken bij het verkrijgen van grond.

Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Na het gesprek met wethouder Herrema, waren er gesprekken op het Stadhuis over een plek voor de “Tiny Church”.  Eerst werd gedacht aan een locatie in de buurt van de Bouwexpo Tiny Housing, maar uiteindelijk werden we het eens over een prachtig centraal in de wijk gelegen plek in het Cascadepark. Een dezer dagen zal de reserveringsovereenkomst met de gemeente worden getekend.

Zo werd het van “een leuk idee” een serieus plan. Het College van Kerkrentmeesters vond daarom dat de bouw professioneler moest worden aangepakt. En dus is er nu een echte bouwcommissie. Met  Anne de Vries als voorzitter,  Wijnand Vermeulen, als secretaris, Richard de Krey, als financieel beheerder en Jan Kees Gijsbers als lid, zijn een viertal zwaargewichten bereid gevonden om de bouwcommissie te bemensen.  En als initiatiefnemer mag ik ook lid zijn van de commissie.

Het College van Kerkrentmeesters heeft toestemming gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Edwin Vermij, een jonge architect die zeer vaardig is met 3D-ontwerpprogramma’s, heeft opdracht gekregen om het ontwerp technisch uit te werken, zodat een goede kostenraming kan worden gemaakt. Die tekening is nu klaar zodat een definitieve begroting kan worden gemaakt. Als alles meezit kunnen we na de vakantie de vergunning aanvragen en komt de start van de bouw in zicht.

Het unieke van de Tiny Church is dat hij voor zijn eigen energie zorgt. Zonnepanelen zorgen voor elektriciteit. Een zonneboiler zorgt voor warm water en verwarming. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd zodat er geen waterleiding nodig is.  En ook is er geen aansluiting nodig op het riool. Om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen, draait de Tiny Church met de zon mee. Bij de inzending voor de wedstrijd had ik als motto gekozen “I’ll follow the sun”.  Ik had er toen nog geen flauw idee van dat mijn Tiny House als Tiny Church gebouwd zou worden. Maar voor een kerkje vind ik het een prachtige symboliek.

Of de Tiny Church er echt zal komen, hangt natuurlijk van het geld af.  Vanuit “Utrecht” was al toegezegd dat er fondsen voor de bouw beschikbaar zijn. Er werden verschillende stichtingen aangeschreven. Maar vanuit het hele land reageerden ook veel gewone gemeenteleden enthousiast op het plan. Inmiddels is er al € 110.000,– toegezegd. En dat terwijl we binnen de Protestantse Gemeente Almere nog nauwelijks gebedeld hebben. Het moet dus al heel gek gaan wil de laatste € 10.000 á € 15.000 er niet komen.  De C.V.K. heeft een speciale bankrekening geopend: NL19ABNA 0822748398 t.n.v.”P.G.A inzake Tiny Church”. Iedere goede gever krijgt een leuke verrassing.

OP REIS GAAN

Het Licht brandt, samen zingen we het lied ‘met open armen’. Met een leuke kring mensen verzamelen we mooie momenten om samen mee te nemen op reis. We stoppen al het moois in de rugzak. ‘Zo maar te gaan met een stok in je hand’, eigenlijk een mooie metafoor voor de reis die Ruth gaat maken. Ruth gaat mee om Naomi, haar schoonmoeder, uit te zwaaien. Maar Ruth kan geen afscheid nemen, ze wil met Naomi mee. Ook na het aandringen van Naomi, gaat Ruth niet terug. Dan volgen de fascinerende woorden, ‘jouw volk is mijn volk, jouw God is mijn God’. Zonder rugzak was Ruth weggegaan, alleen in het vertrouwen dat die God van Naomi, ook haar God is. We gaan twee aan twee op reis. De eerste mag beginnen om te vertellen wat God dan voor onszelf betekent. Welk beeld van God heb je? Elk van ons mag dan vier minuten vertellen, en dan de ander. Luisteren is belangrijk hier! Tot slot mag je een dringende vraag stellen. Na ruim tie minuten zijn we samen in de kring. Het zijn dan toch nog lastige vragen om zo spontaan te beantwoorden. Wat moet die Naomi toch een uitstraling hebben gehad! Naomi staat best wel negatief in de tekst, maar Ruth is zo geïntrigeerd door de levenshouding en het geloof van Naomi, dat ze ook met die God verder wil. Een God die zich niet laat vangen in beelden, een God die je niet zo maar kan verklaren. Een God die nabij wil zijn, en toch ook vaak zo ver weg lijkt. We zingen het pelgrimslied, om samen de reis verder te gaan. Nu wordt het culinair genieten, er staan verschillende heerlijke salades voor ons klaar. Geweldig dat er mensen zijn die met zoveel liefde en tijd het eten voor ons bereiden. Het is weer een fijn samen zijn, en we sluiten af met een lied dat weergeeft, dat God er altijd bij wil zijn. Waar we ook gaan, ver weg of dichtbij. In dat vertrouwen mogen we verder op reis gaan. Op zondag 22 juli is het laatste kerk cafe voor de vakantie. Wil je mee praten over de vragen van het leven, voel je welkom!