THUIS

Op het laatste kerkcafe van dit seizoen is er een mooie groep mensen bij elkaar. Fijn dat er nu ook nieuwe mensen zijn. We starten met het mooie lied, ‘welkom thuis, welkom in Gods huis’. Een lied wat precies past bij het thema van vandaag. Als je op vakantie gaat, kom je thuis, hoe is dat? Of blijf je thuis, wat betekent dit? Met die vragen in ons hoofd gaan we mooie parels poetsen. Mooie momenten noemen waar we ons op verheugen. Er komt een mooi lang snoer parels voorbij, wat een geweldig vooruitzicht. Voor mij is dat een heerlijke vakantie in de schaduw met een fijne stapel boeken, hier wordt ik altijd blij van! We lezen uit de bijbel vele fragmenten over het vreemdelingschap, altijd onthouden dat je zelf ook een vreemdeling bent. Stil staan, om voor iedereen een thuis te creëren. Eigenlijk de vaste regel voor iedere jood, maar eigenlijk voor ons allemaal. Een filmpje over de zaligsprekingen volgt, wanneer ben je gelukkig? Er komt een mooie dialoog op gang. Weg gaan is je leeg maken. Maar dat kan volgens mij ook goed thuis. tijd nemen om je leeg te maken. Tijd vrij maken om ‘thuis’ te komen. Eigenlijk kan ik me overal thuis voelen. Toch is het fijn als je dan mensen om je heen hebt, waar je gewoon je zelf kunt zijn. En aan die mensen ontbreekt het soms, soms kun je thuis zijn, en toch ook eenzaam zijn. Heel mooi om te zien dat dit onderwerp op vele dimensies ter sprake komt. We sluiten af met het lied van de vreugde. En dan mag het geweldige lied van de dans natuurlijk niet ontbreken. We danken voor nieuw leven in de wijk, en bidden voor de mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Verbazingwekkend dat er dan weer twee geweldige salades voor ons klaar staan. Echt genieten, zo samen met elkaar. iedereen mag een vakantiebijbelboekje meenemen om in de vakantie gewoon door te lezen over die grote Liefde, die gewoon altijd bij ons is. Tot slot zingen we elkaar de zegenbede toe, waar je ook gaat, voel je een gezegend mens. Het is voorlopig de laatste keer, maar we starten weer op zondag 2 september. Voel je welkom, tot dan!

START INSPIRATIEDAGEN

In de Algemene Kerken Raad  is er een aantal keren gesproken over een nieuwe invulling en een andere structuur van de Algemene Kerken Raad. Zo is er meer behoefte om inspiratiedagen te organiseren. Een dag met een interessant  onderwerp waar iemand met passie over kan vertellen. Een onderwerp wat met kerk en geloof te maken heeft. Een dag waarin we een boost krijgen om in geloof verder te gaan.

Waar en Wanneer?
Als team van ‘De Schone Poort’ willen we  de eerste start van de inspiratiedagen realiseren. Graag nodigen wij u allen uit om op zaterdag 8 september vanaf 10.00 uur te gast te zijn in ‘Het Klokhuis’ in het Cascadepark. De spreker is dan Johannes van den Akker van de ‘firma hoe dan wel’. Johannes is de drijvende kracht achter het Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer. Om inkomsten voor het Klooster te genereren, werd een brouwerij gestart. En wij kwamen Johannes tegen op de pioniersdagen van het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk. Hier werd door Johannes een inspirerende workshop gehouden, waar wij de nodige inspiratie uithaalden.

Kerk als onderneming
Bij een onderneming denken we niet gelijk aan een kerk. Toch kunnen we als kerk heel veel leren van ondernemers. Op internet kun je allerlei tips vinden voor succesvol ondernemerschap. Kenmerken van een echte ondernemer: Hij durft risico’s te nemen, heeft doorzettingsvermogen; is creatief, heeft grote dromen en inspireert mensen, is vernieuwer, heeft overtuigingskracht, werkt resultaatgericht, heeft zijn financiën op orde enz. enz. Als je over die kenmerken nadenkt, kom je al gauw tot de conclusie dat het goed zou zijn als dominees en kerkenraadsleden wat meer ondernemerschap zouden tonen. De kerk kon er wel eens heel anders uit gaan zien…

Voor Wie?
Voor iedereen die dit thema ‘kerk als onderneming’ interessant vindt, en hier over mee wil praten. We hopen dat deze dag kan bijdragen aan de nodige inspiratie die we als kerk en gelovige in deze tijd nodig hebben. Het zou voor ons als organisatie wel fijn zijn als u zich aanmeldt, dit kan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197Beleef deze inspirerende dag met ons mee! Als team van ‘De Schone Poort’, willen we graag u als gast in ons midden ontvangen.

“WALK OF PEACE”

De vredesweek is dit jaar van 15-23 september, en hier willen we in ‘de Schone Poort’ aandacht aan schenken. Graag willen we een ‘walk of peace’ organiseren, op zondag 16 september. We  starten  om 15.30 uur bij het labyrint in het Cascadepark in Almere-Poort. Elkaar ontmoeten, aandacht voor alle mensen, in vrede omzien naar iedereen. Stil staan bij vrede in deze tijd, en hoe gaan we in de wijk met vrede om? We staan eerst stil bij de vrede in het labyrint, de meditatietuin. Dan gaan we verder de wijk in en staan stil bij hedendaagse monumenten en momenten van vrede. Zo is er een veilig thuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een veilig dak boven het hoofd van jongeren, die op dat moment nergens anders terecht kunnen.    Aansluitend aan de ‘walk of peace’ is er een speciaal kerkcafé waar  we in gesprek gaan over de vrede, in deze tijd en de vrede van tweeduizend jaar geleden. De vragen van deze tijd, zoeken we op in de verhalen van toen. Natuurlijk sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Durf  jij het aan om in deze tijd waarin de wereld verdeeld is, en waar mensen nog steeds niet samen in vrede leven, om samen de ‘walk of peace’ met ons te lopen, meld je dan aan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197

CONTEKSTUEEL BIJBELLEZEN: HET  EIGEN ‘IK’ IN HET BIJBELVERHAAL

In het dagelijks leven loop je tegen allerlei vragen op waar je zo geen antwoord op hebt. Die vragen borrelen vanuit het ‘eigen ik’ naar boven. Zo kun je tegen allerlei stressvolle momenten aanlopen: Problemen in de liefde en relaties, Hoe om te gaan met de politiek. Zulke vragen kunnen je aardig bezig kunnen houden. Hoe kom je daar nu verder mee? Nu is de bijbel een boek van God en mensen. Samen kunnen we op zoek gaan of de problematiek van deze tijd, en de problemen in  jouw situatie, te vinden zijn in dat boek van duizenden jaren geleden.  We gaan samen zoeken in de bijbel. Verhalen lezen, en de tijd en achtergronden van deze verhalen samen bestuderen. Sluiten deze verhalen aan bij ons eigen verhaal, of staan deze oude verhalen  veel te ver weg?  Durf jij het aan om deze ontdekkingsreis door de bijbel te maken? Ga dan mee om een keer in de maand op zoek te gaan naar je eigen ‘ik’ in het bijbelverhaal. We starten 26 september in het Klokhuis.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@deschonepoort.nl  of bel met 06 15332197

 

 

VIERDE GELOOFSGEMEENSCHAP STARTKLAAR

De Drieklank, De Lichtboog en Goede Rede. Dat zijn de drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Almere, Vanaf september komt hier de nog piepjonge pioniersgemeenschap ‘de Schone poort’ in de wijk AlmerePoort bij. Eind 2013 is de pioniersgemeenschap  in de wijk Poort van start gegaan. Er werd bewust gekozen voor de naam ‘de Schone Poort’, deze keuze is geïnspireerd op het bijbelverhaal uit Handelingen 3. Hier gaat het om omzien naar de mens buiten de tempel. Het werk is   van start gegaan   met ‘de kerk op wielen’. Langzaam zijn de activiteiten van ‘de Schone Poort’ uitgebreid. Eigenlijk is er met alle christelijke feestdagen wel wat te doen met het team van ‘de Schone Poort’. Present zijn waar de mensen zijn. De kerk een gezicht geven, midden in de wijk. Het geloof ‘handen en voeten’ geven daar waar de mensen het nodig hebben. Nu na bijna vijf jaar gaan we op eigen benen staan. We stoppen niet met experimenteren, we blijven pionieren. Nieuwe vormen van kerk-zijn uit proberen. Telkens weer in afwachting wat het beste bij de wijk en haar bewoners past. Maar dit doen we wel als zelfstandige missionaire wijkgemeente in Almere. Het team van ‘de Schone Poort’ is geen kerkenraad, maar we zijn een door de Algemene Kerkenraad aangestelde commissie.. Niet los van de Protestantse Gemeente Almere, maar gewoon in samenwerking met elkaar.

Missie en Visie
Als team van ‘de schone poort’ hebben we een duidelijke missie en visie op ons werk. Onze speerpunten zijn: luisteren, liefhebben en verbinden. Dit doen we in samenwerking met de burgerlijke gemeente en het sociale wijkteam. En met de evangelische gemeenschappen uit de wijk. Alleen samen kunnen we in kaart brengen wat er precies in de wijk leeft en wat de wensen van de bewoners zijn. In overleg kijken we naar welke activiteiten hier bij aan sluiten. Op deze manier willen we kerk-zijn in de wijk.

Activiteiten
Eens per 2 weken is er een kerkcafé, waar we samen in gesprek gaan over de persoonlijke levensvragen, en die verbinden met het bijbelverhaal. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Wekelijks is er de mogelijkheid om samen te wandelen, liefde en aandacht voor elkaar te delen. Altijd is er de mogelijkheid om meditatief te lopen in het labyrint. In het labyrint   groeien  de nodige kruiden en vruchten, waar je tijdens of na de meditatie van mag genieten. Zo is er ook een speciale tuin voor het voedselloket. Hier kunne de bewoners samen aan het werk, ieder op de eigen manier en tijd. De groenten worden in de wijk verkocht en de opbrengst gaat terug naar het voedselloket. Op de festivals in de wijk zijn we als gezamenlijke kerken present. En met alle christelijke feestdagen proberen we op een creatieve manier de betekenis van het feest duidelijk te maken. Anders, maar toch in geloof aan het werk.

Toekomst
De ‘kerk op wielen’ is te klein voor al onze activiteiten. En we willen ons zeker niet terug trekken tussen de muren van een gebouw, maar vanuit een kleine kapel vorm geven aan onze activiteiten. (zie het bericht over de ‘Tiny Church’) Naast het kerkcafé komen er andere soorten van vieringen. We gaan ook de  sacramenten, zoals doop en avondmaal, vieren. Maar we zoeken daarbij wel naar vormen die passen in de situatie. Ook willen we een inloophuis zijn, voor een ieder in de wijk die daar behoefte aan heeft. We gaan starten met het contextueel bijbel lezen., onder het motto ‘het eigen IK ontdekken, in het bijbel verhaal’
Natuurlijk houden onze activiteiten niet bij de wijkgrens op, voel je welkom op de activiteiten of vieringen in ‘de schone poort’.