HET LICHT ZIEN

Met een leuke kring mensen starten we het kerkcafe. Het onmisbare Licht steken we aan, Licht van het begin, Licht van de oorsprong. In dat Licht zingen we het lied ‘met open armen’. Een mooie rij parels, mooie momenten die je in de laatste tijd hebt meegemaakt, wordt aan elkaar geregen. Toch geweldig dat er altijd weer een mooi stel glanzende parels verschijnt. Vandaag staat het thema helemaal in het teken van Saulus. We lezen en zingen hier over. Dan staat opeens Saulus op in ons midden en geeft ons haarfijn uitleg waarom hij, Saulus, de ‘mensen van de weg’ vervolgd. De mensen vergeten de wetten en regels van Mozes, en dat kan niet ongestraft blijven. Opeens richt Saulus het woord tot ons, ‘waarom volgen jullie eigenlijk die Jezus’? Tja, daar zit je dan. Is die tijd van Saulus nu nog te vergelijken met het hier en nu. Ja, toch wel! ‘Mensen denken dat je niet goed bij je hoofd bent, als je nu nog gelooft’. Vol vuur vertellen over de liefde van God, dat kan er bij veel mensen niet in. We lezen het verhaal verder en komen bij Annanias. Deze man krijgt de opdracht om die Saulus te zegenen. En ja hoor, ineens staat Annanias ook in ons midden. Hij deelt zijn twijfel met ons, zijn tegenstand is groot, moet je nu deze man nog zegenen ook? ‘God zelf geeft mij deze opdracht, maar ik heb er wel erg veel moeite mee’!De moeite van Annanias is ook goed te begrijpen, want Saulus was niet terug gegaan voor het vervolgen van geloofsgenoten van Annanias. En toch wordt Saulus gezegend. Wat zal die Saulus toch een tegenstanders hebben gehad. Mensen die Saulus kenden als grootste tegenstander en dan toch! Dan moet je toch wel vol vuur zitten om door te zetten. We zingen een lied over het pinkstervuur dat zich nog steeds verspreid, ook al is het niet altijd zo zichtbaar. Terecht wordt er de vraag gesteld of er nu nog steeds mensen als Saulus voorkomen. Tja, mensen die eerst fel reageerden bij de vluchtelingen en nu toch helemaal om zijn. Soms bekijk je iets vanuit het midden en zie je het niet, en dan vanuit de grens, zie je ineens het Licht. Met een heerlijke soep en brood vullen we de inwendige mens en met het zegelied nemen we afscheid. Tot 10 juni, voel je welkom!

slapen bij de schapen

Zaterdagmorgen om negen uur is het Cascadepark nog stil. Alleen ‘de kerk op wielen’, staat vlakbij het Klokhuis geparkeerd. Langzamerhand komen er wat helpende engelen binnen druppelen. Onder het genot van een kop koffie bespreken we wat eerst te doen, en wat de verschillende taken en talenten zijn. Er worden twee tenten opgezet, precies op de hoek van twee voetpaden. De nodige vlaggetjes en versieringen mogen op de verjaardag van de kerk niet ontbreken. Daarna is het tijd voor de tafels en stoelen, hoe situeren we alles en welke uitstraling heeft dit? Ondertussen zijn er nog wat helpende handen bijgekomen en is er een gezellige drukte tijdens de lunch. Nu de invulling van het middagprogramma. Koffie en thee voor de kampeergasten. Want er verschijnen in het park mooie gekleurde tenten en vele jonge gezinnen installeren zich voor een fijn kampeerweekend. Kamperen tussen de schapen, waar kom je dat nu tegen? In de tent van de gezamenlijke kerken kun je leren haken en breien, een activiteit voor alle leeftijden. Jammer dat de zon deze dag haar stralen niet aan ons wil laten zien. Maar de reacties van de bezoekers verwarmen ons! Een heerlijke bbq wordt gezamenlijk met alle gasten gedeeld. Voor het eten klinkt de yel van de kinderen van de scouting, toch een vorm van gebed?! De dag wordt afgesloten met een geweldig kampvuur. Wat kunnen vlammen toch grillig zijn, en zo warm!
Op zondagmorgen showt de zon uitbundig haar stralen, warmte en licht genoeg op de dag dat de kerk haar verjaardag viert. Bijna tweeduizend jaar en nog steeds mag het vuur branden, de Geest waaien. De schaapherders met de kudde maken het feest compleet. Verschillende engelen maken de high thea klaar. Maar eerst bespreken we wie wat doet met de kliederkerk. De kliederkerk is opgezet met het thema ‘communicatie’. In het verre Babel spraken de mensen allemaal dezelfde taal. Tot ze op het idee kwamen om zo hoog als de wolken een toren te bouwen. Dan kregen ze mooi de macht in eigen handen. Dan waren ze bijna net als God. Nu kun je communiceren met spraak, maar je non-verbale communicatie zegt meestal veel over hoe iemand zich voelt. Bezoekers mogen een gezichtsuitdrukking uitzoeken via de veertig voorbeelden van Donald Duck. Lastig om precies dat uit te beelden, en dat de anderen het ook nog raden. Vaak moet het over, en dan nog…. Gelukkig kunnen wij dan nog vertellen wat het goede antwoord zou moeten zijn. Maar mis communicatie ligt op de loer. Actief aan de slag met het bouwen van een toren van Babel. Met stokken en elastieken proberen de bezoekers samen iets in elkaar te zetten. Hier is goede communicatie en samenwerking hard nodig. En in het verhaal lezen we dat God nu de spraakverwarring geeft. Opeens kun je elkaar niet meer begrijpen, mensen met dezelfde taal zoeken elkaar op en gaan bij elkaar wonen. Samen spreken en samen in balans blijven. Druk wordt er met een dobbelsteen gegooid om zoveel mogelijk poppetjes op de toren te krijgen en dan moet de toren ook nog in balans blijven. Voor de liefhebbers ligt dan nog een bordspel klaar om samen te werken aan een toren van vrede. Want al zijn we allemaal anders en uniek, als we goed communiceren en samen werken lukt het om in vrede te leven. En dan het verhaal van de Geest die op de pinkstermorgen gaat waaien en vuur verspreid op de hoofden van de vrienden van Jezus. En al die vrienden kunnen ineens spreken in zoveel verschillende talen, ineens horen alle mensen de boodschap van liefde in de eigen taal. De Geest van pinksteren brengt mensen in beweging, in vuur en vlam. De Geest maakt een einde aan alle verschillen en verbindt de mensen in de taal van de liefde. Dan Wordt er luid en duidelijk omgeroepen dat de verjaardag van de kerk wordt gevierd, en iedereen is welkom! We smullen van al dat lekkers dat is klaargemaakt. Wat is pinksteren toch een fantastisch feest, zo tussen de bezoekers en de schapen in, , mag de Geest waaien. Met weer een goed georganiseerde bbq komt voor mij een einde aan dit grandioze feest. Toch een zegen dat de Geest van pinksteren het hele jaar door blijft waaien.

Bakkie in de Buurt in de Bus 16 mei 2018

Woensdag 16 mei is er weer “Bakje in de Buurt in de Bus”. De Kerk op Wielen staat van 10.00- 13.00 uur op het pleintje naast de Albert Heijn in het Columbuskwartier (Olivier van Noort straat). Kom binnenlopen voor een lekker bakje en een goed gesprek. Wees welkom in onze aandachtschenkerij. De groente van de week is asperges. Het is nu het seizoen en ze zijn dus regelmatig in de aanbieding.