stilte

Het licht brandt in het kerkcafe, en het lied van ‘welkom thuis’ wordt door een mooi aantal mensen meegezongen. Na het noemen van mooie momenten, parels, luisteren we naar een lied. Vandaag staat ‘stilte’ centraal. Na het feestgedruis, komt de stilte. Stef Bos zingt over de stilte, stilte na alle, soms zo veel onnodige woorden. De kracht van stilte, samen stil zijn. Het bijbelverhaal gaat over Jezus die in de woestijn op de proef wordt gesteld. Samen zingen we nu het liedmijn ziel wees stil’. Lastig om met alle verleidingen om je heen ‘gewoon’ stil te zijn. Er komt een mooi gesprek op gang, een ieder beleeft de stilte toch anders. Snel de radio aan, om niet de stilte te horen. Stilte kan ook beklemmend zijn, dit ervaar je als je overdag met niemand kan spreken. De nachten kunnen soms zo stil zijn, maar ook zo chaotisch, je gedachten kunnen maar niet stoppen. Stilte kan dan zo onrustig maken. Stilte met alle verleidingen, op weg naar pasen. Mooi vind ik dat de meditatie voor velen van ons zo belangrijk is. Stil worden met elkaar, om ruimte te krijgen. Ruimte om nieuwe dingen op te pakken. Voor mij is het kringgebed dan ook belangrijk, een gebed waar ook gewoon stiltes mogen vallen. Want is stilte ook niet luisteren naar wat God ons te zeggen heeft? Ineens werd onze stilte wreed verstoord door wat enthousiast drummende mensen. Tja, dan wordt het verlangen naar een eigen plek toch wel sterk, een eigen tiny church. Een plek voor stilte, meditatie en vieringen. Na de viering sluiten we af met een heerlijke stamppot. Ik kijk terug op een fijne viering vol van stilte, maar eigenlijk moet je niet over stilte praten, maar het gewoon ervaren!

apk voor je relatie

Kaarsen verspreiden hun zachte licht, en de pianist speelt romantische muziek. Stemmen klinken zacht. Heerlijke etensgeuren verspreiden zich in de ruimte van ‘de sterrenschool’. Genieten van het gewoon samen zijn. En samen in gesprek zijn over wat je voor elkaar voelt en voor elkaar wilt betekenen. Er worden tools aangereikt om elkaar te laten ‘glanzen’. Zo belangrijk om elkaar telkens weer een leuk compliment te geven. Tijd vrij maken om te vertellen hoe belangrijk die ander voor je is. Gewoon vertellen wat je positief vindt aan de relatie. Ik zeg hier wel ‘gewoon’, maar soms is de relatie zo vanzelfsprekend geworden, dat we er niet meer bij stil staan. We voelen geen vlinders meer, maar de relatie is nu toch anders, en vul het maar in…. Eigenlijk is dit de laatste avond van de APK voor je relatie. Samen met het wijkteam en wij als ‘schone poort’, zijn we gaan zoeken naar mogelijkheden om partners op een leuke manier uit te dagen om met elkaar in gesprek te gaan. Partners te laten ervaren hoe belangrijk het is, om tijd te investeren in je relatie. Geweldig om te ervaren dat er echt tijd en ruimte gezocht wordt om samen in gesprek te gaan. De eerste avond stonden de talen van de liefde centraal. Er werd gestart met een lijstje waar je kon aankruisen wat voor jou belangrijk is in de liefde. Altijd stil staan bij wie je zelf bent en wat jij mee brengt in de relatie. Niet denken dat die ander dit of dat, nee, jij zelf kunt er wat aan doen. De tweede avond stond de communicatie centraal. En tot slot dus het ‘glanzen’. Elkaar vertellen wat de ander zo geweldig doet etc.. Drie geweldige avonden waar onder het genot van een diner voor twee gewerkt werd aan de eigen relatie. Een hele mooie ervaring voor organisatie en deelnemers, wat zeker nog een vervolg gaat krijgen. Het zou geweldig zijn als jij samen met je partner tijd gaat investeren in je relatie. En je dan gaat aanmelden voor drie geweldige avonden, met een diner voor twee!

Feest in het kerkcafé

Carnaval, een feest voor iedereen. We begonnen het feest met het aansteken van hetLicht. Opvallend waren de vele liederen die we op dit feest zongen. Tussen het zingen door verzamelden we een leuk aantal parels, echt mooie momenten die er in de afgelopen week zijn gepasseerd. Ondertussen genoten we van heerlijke dadels, die in schaaltjes op de tafels stonden. De oorsprong van carnaval werd uitgelegd. Bijzonder dat bij de start van het christendom, de volksfeesten die er toen, ver voor de jaartelling waren. , dat deze volksfeesten opgenomen werden in de christelijke feestcyclus. Uitbundige volksfeesten met het nodige bijgeloof werden aangepast aan het jonge christendom. Bij mij bleef eigenlijk hangen dat tijdens dit voorjaarsfeest, wat carnaval tot dan toe was, slaven, heren werden, en heren, tijdelijk slaven. Door maskers op te zetten, was er geen standsverschil meer, . Maar ook waren de mensen gelijk anoniem. Tja, iedereen gelijk, dat is nu eigenlijk nog steeds bij het carnaval. Iedereen viert feest. Van het carnaval gingen we naar een koninklijk feest in de bijbel. De bijbellezing ging over koning David, deze koning danste voor de ark van het verbond naar Jeruzalem. Zijn koninklijke kleed had David uitgetrokken en hij danste voor God. Er ontstond een mooie discussie over het dansen voor God. Zouden we niet met heel ons lijf moeten aanbidden? Als deze grote koning danst, moeten we dan niet spontaan gaan mee dansen. Bij mij zelf is dat toch wel lastig, mijn opvoeding speelt hier dan ook nog een rol in. Natuurlijk is een feest vieren leuk en mag het wel wat vaker. Toch wel gek dat we met het vuur van het geloof niet spontaan een vreugdedans voor God uitvoeren. Na nog een vrolijk lied genieten we van een feestmaal. En eigenlijk hoeft het geen carnaval te worden om een goed feest te vieren! Altijd vieren is dan geen vieren meer. We willen de volgende keer, zondag 18 februari stil staan bij de boetedoening en de inkeer. Het zou geweldig zijn om jou daar te ontmoeten. met een hartelijke groet, Bettie