Passie, Kunst en Kwetsbaar

Passie
Op zaterdag 24 maart van 12.00-17.00 uur is er een ‘Poort met Passie’ markt. Op deze markt is er ruimte om elkaars passie te delen. De gezamenlijke kerken in Poort zijn er present. In de ‘Kerk op Wielen’ is gelegenheid om een palmpaasstok te maken. Aan de hand van de symboliek op de stok wordt het verhaal van het leven van Jezus zichtbaar.Onze passie willen we delen met alle mensen uit de wijk, maar ook met de kunstenaars. Kunstenaars die ook hun passie in hun werk met ons allemaal willen delen.

Kunst
Met veel passie komt een kunstwerk tot stand. Een kunstenaar ziet in het ruwe materiaal iets moois, wat voor een ander nog niet zichtbaar is. Door het ruwe materiaal te bewerken, groeit er iets van waar de kunstenaar de passie in kwijt kan. Het levensverhaal en de manier waarop de kunstenaar in het leven staat, spelen in dit creatieve proces een grote rol.
Op de ‘poort met passie’ markt zijn verschillende kunstenaars bereid om de passie en tegelijkertijd hun kwetsbaarheid met alle mensen te delen.
Naast beelden, zijn er schilderijen, sieraden, en glaskunst, te veel om op te noemen.

Kwetsbaar
‘Mijn beelden vertellen mijn kwetsbaarheid’, zegt een beeldhouwer. Een atelier laat veel zien van  de kwetsbare kunstenaar.
Delen in passie, is tegelijk delen in kwetsbaarheid. Want waar jij echt in gelooft, en waar je met passie aan gewerkt hebt, maakt je kwetsbaar. Tegelijkertijd is het geweldig dat je dit mag delen, en dat anderen genieten van jouw mooie kunstwerken.
Zo laten wij als kerken met de palmpaasstok het levensverhaal van Jezus zien. De passie, de kracht en de vriendschap waaruit we leven.   En dit willen  we delen met alle mensen.

Tegelijkertijd is kwetsbaarheid een kracht. Want met het verhaal van Jezus wil je gelijk de liefde en de vriendschap door geven. Vertellen aan mensen over zijn leven en vriendschap maakt ons in deze tijd kwetsbaar. Kwetsbaar en tegelijkertijd ontvangen we de kracht om de verhalen door te geven. Bent u een kunstenaar en wilt u de passie delen, meld u aan bij info@deschonepoort.nl of bel voor meer informatie naar 06 15332197

De achtertuin van de Tiny Church

[masterslider id=”1″]

In 2013 werd door een aantal bewoners in het Cascadepark een rozentuin aangelegd met rozen die afkomstig waren uit de kas van een failliete rozenkweker in Almere Buiten. Het enthousiasme om de tuin aan te leggen was groot, maar het aantal mensen dat zorgde voor wieden en snoeien was heel klein. De kasrozen gedijden niet erg op de koude grond en langzamerhand delfden de rozen het onderspit in de strijd tegen het onkruid. Eind vorig jaar werd besloten de laatste rozen te rooien en een nieuwe start te maken voor dit deel van het park. De plek was ons dierbaar als picknickplek en ontmoetingsplek, maar er moest wel een tuinaanleg komen die veel minder onderhoud vergt. In overleg met de gemeente en Stad en Natuur werd besloten om van de rozentuin een fruitpluktuin te maken. Op de burendag vorig jaar september konden de buurtbewoners hun ideeën kwijt. Er kwam een ontwerp met peren, kersen, appels, hazelnoten en een heleboel klein fruit  uit de bus. Volgende week zal de grond worden geploegd of gefreesd en kan begonnen worden met het planten van de bomen. Vooral Klazien heeft heel veel uren besteed aan het onderhoud van de rozentuin. Ze had zich dan ook voorgenomen om niet al te veel energie te stoppen in de herinrichting van de rozentuin als fruitpluktuin.

Maar het loopt wel eens anders, dan gedacht. Want de fruitpluktuin wordt de achtertuin van de “Tiny Church”. En dat hadden we niet voorzien. De Tiny Church begon immers als een Tiny House. Dus gingen we ervan uit dat hij een plekje zou krijgen in de buurt van de “BouwExpo Tiny Housing”. Bij de eerste gesprekken met de gemeente werden een paar locaties vlak bij de bouwexpo. Maar deze plekken vielen om verschillende redenen af. Toen bedact de gebiedsmanager van Poort dat de Tiny Church gebouwd zou kunnen worden op een van de locaties in het park die gereserveerd zijn voor zgn. paviljoenen. Na een gesprek op het ondernemersloket kwam er groen licht: De ambtenaar van het ondernemingsloket was enthousiast en de landschapsarchitect vond dat het ontwerp uitstekend paste binnen de plannen voor het park. En welke plek werd aangewezen? Een mooie plek valk bij de de vroegere rozentuin.

Toen besloten was dat het deze plek zou worden, gaf de projectmanager van de gemeente aan dat we daarmee min of meer moreel verplicht waren om, na de mislukking van de rozentuin, van de fruittuin een succes te maken. De landschapsarchitect maakte een schets van de ligging van de Tiny Church bij de fruittuin. De Tiny Church heeft dus straks een fruitboomgaard als achtertuin. Afgelopen zaterdag hebben we met een klein groepje vrijwilligers hard gewerkt om de laatste overblijfselen van de rozentuin op te ruimen en naar de vuilstort te brengen. Hessel Hakvoort (de man van Bettie Woord) reed drie keer heen en weer met een vracht afval. Want ja, als straks de bouw van de Tiny Church begint, moet onze achtertuin er wel een beetje netjes bij liggen.

Diner bij de Kerststal 2017

Al in de zomer begonnen we met de voorbereiding van het Diner bij de Kerststal. Tot onze vreugde, kon het legertje van vrijwilligers flink worden uitgebreid. Met name voor de opbouw en het afbreken waren heel wat meer mensen in touw dan bij vorige edities. Heel bijzonder was dat dit jaar de eindejaarsreceptie van het Gebiedsteam en het Sociaal Wijkteam ook bij de Levende Kerststal werd gehouden. Mark Zeldenrust heeft zich enorm ingespannen om de basisscholen bij het gebeuren te betrekken. Na twee dagen hard werken in de parkeergarage waren we er klaar voor. Romeinse soldaten hielden de wacht bij de ingang. Tollenaars probeerden de bezoekers met extra hoge entreeprijzen af te zetten. Nadat ze deze hindernissen waren gepasseerd gingen de groepen kinderen onder leiding van een verteller langs de verschillende kersttaferelen: Maria, die van de engel te horen krijgt dat ze een kindje zal krijgen. Jozef, die daar slecht van slaapt. De herders die vertellen dat ze een boodschap uit de hemel hebben gekregen. Een engelenkoor dat de lof van de Allerhoogste bezingt. Dwaze wijzen uit het oosten die een ster volgen en bij het paleis van Herodes aankomen. Een koning die woedend wordt en geen andere koning naast zich kan dulden. Na het bezoek bij Herodes komen de bezoekers bij de herberg aan. De herbergier is zenuwachtig, want alles is vol. De kinderen kunnen nog wel wat te drinken krijgen, maar is slaapplaats is er echt niet. En dan eindelijk komen ze bij de stal aan, met de schapen en de ezel en natuurlijk Jozef en Maria. Dit jaar spelen de leerlingen van de groepen 7 en 8 de rollen. En ze leven zich in met vuur en hartstocht. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen kwamen zo’n 800 kinderen op bezoek bij de kerststal. Donderdagmiddag waren er ook nog gasten uit het verzorgingshuis en bewoners van het “Blijf van mijn lijf huis”. Donderdagavond hielden ruim 100 kinderen van groep 5 en 6 hun kerstviering bij de Levende Kerststal. Op vrijdagavond was het buurtdiner bij de kerststal: 120 gasten dezen zich te goed aan een feestelijk diner en een bijzondere kerstviering Ontroerend was hoe een syrische vluchteling als dank voor de ontvangst in het arabisch een kerstlied zong. En dan was er nog de eindejaarsborrel van de gemeente op dinsdagmiddag.   Zo;n 200 gasten en tot onze verrassing volgde de grote meerderheid de vertellers op hun tocht langs het kerstverhaal.

 

Sint Maarten in Poort

De ondergaande zon kleurt de lucht diep oranje, het zal zo donker zijn. Maar om mij heen staan honderden kinderen met mooie lampionlampjes geduldig te wachten. De scouting staat aan de zijkant met brandende fakkels. Dan opeens een groot paard met daar boven op….. ‘tja’ zegt een jongetje, ‘het lijkt wel quasimodo’. ‘Welnee’, zegt zijn buurvrouw, ‘dat is nu sint Maarten’. Als sint Maarten de leiding neemt, volgen wij sint Maarten op weg naar het Klokhuis.  , . In een lange optocht, achter sint Maarten aan, lopen we samen naar het Klokhuis. Ondertussen hoor ik de kinderen praten over al dat snoep wat ze gaan ophalen bij de mensen in de wijk. Een vader zegt plagend, ‘vanavond zit ik goed met die tas snoep van jou’. Ik geniet volop van al die kinderen, die stuk voor stuk een lichtje zijn. Bij het Klokhuis gaan we in een grote kring om sint Maarten heen staan, en dan begint het mooie verhaal. Eerst soldaat van de keizer, en dan die bedelaar. De bedelaar laat Maarten zien, dat er nog meer in de wereld is dan alleen vechten voor de keizer. Met een klap van zijn zwaard snijdt Maarten zijn rode mantel in twee stukken. Nu heeft de bedelaar ook een stuk van de warme mantel. En in een droom ziet maarten Jezus. Jezus die maarten vertelt dat hij door zijn mantel te delen, soldaat van Jezus is geworden. Vanaf die tijd deelt Maarten alles met de arme mensen in de wereld. En dus ook met al die kinderen. De warme chocomel met slagroom valt goed in de smaak. Ook het broodje met warme worst smaakt bijzonder lekker! Nog nagenietend gaan de kinderen de wijk in, om langs de deuren liedjes te zingen en zode tas met snoep te vullen.
Fantastisch al die vrijwiligers die zich belangeloos inzetten  en mensen die dit sponsoren en die zo samen dit geweldige kinderfeest mogelijk maken, bedankt mensen!

[feedzy-rss feeds=”https://www.deschonepoort.nl/category/blog-bettie/feed” max=”5″ feed_title=”yes” refresh=”12_hours” title=”200″ meta=”no” summary=”yes” summarylength=”300″ default=”https://deschonepoort.nl/wp-content/uploads/2018/01/Logo-klein.png” size=”150″ ]

Op projectbasis…..

Op projectbasis…
Toen we ruim vier jaar geleden begonnen met de Schone Poort, was het Labyrint in het Cascadepark een van de eerste “projecten”. De eerste jaren was het nog wat kaal, maar in na ruim vier jaar is het labyrint uitgegroeid tot een prachtige en bijzondere plek in het park. Er groeit en bloeit van alles. Afgelopen zomer was er een rijke oogst aan aardbeien en frambozen en ander fruit. Tijdens de groene route met burendag was er soep met kruiden uit het labyrint. Een bord legt uit wat een labyrint is en mensen worden uitgenodigd voor een aandachtige wandeling. Is dit project nu afgelopen? Natuurlijk niet. Elke zaterdagmorgen wordt er door een klein groepje mensen gewied, geschoffeld en gesnoeid. En bij langdurige droogte moet er ook begoten worden. De pomp in het middelpunt bewijst dan goede diensten. Nee, zo’n project is nooit “af”. Als we zouden doen alsof het af was, was binnen de kortste keren alles door onkruid overwoekerd.

Er wordt gezegd dat het labyrint een project is, want tegenwoordig wordt alles op projectbasis gedaan. Geen langjarige samenwerking meer, maar projecten voor een bepaalde tijd. Resultaat gericht werken. Duidelijke en haalbare doelen. Planmatig en effectief. Gefaseerd en afgebakend. Mensen willen zich niet meer voor de lange termijn ergens aan verbinden, het is voor even en adhoc. De kerk kan veel leren van deze benadering. Ook de plannen voor de Schone Poort zijn geschreven als een “projectplan”. En vorig jaar schreven we een vervolgplan, omdat de eerste periode van drie jaar voorbij was. De Algemene Kerkenraad gaf zijn goedkeuring. En ook “Utrecht” steunt het project weer voor een periode van drie jaar. Dus is s het project “De Schone Poort” nog niet afgelopen, de Kerk-opWielen blijft nog een paar jaar rijden.

Meer dan een project 
Nadenkend over de toekomst van de Schone Poort, besef ik dat het om meer gaat dan een project. Als dat project na zes jaar afgelopen zou zijn, is het mislukt. In het vervolgplan voor de komende 3 jaar staat dat het doel van de Schone Poort is om als geloofsgemeenschap zo present te zijn in Almere Poort dat mensen gaan ontdekken dat het evangelie van Jezus Christus heilzaam is voor hen persoonlijk en voor de samenleving. In een individualistische cultuur van ieder voor zich, is de gemeente van Christus een oefenplaats van gemeenschap. Een plek waar de liefde van God gepraktiseerd wordt door dienend aanwezig te zijn. In de toenemende verzakelijking en commercialisering van de zorg en hulpverlening mag de kerk laten zien: je bent als mens meer dan een schuldenproblematiek, een mislukte relatie of een hulpverleningsgeval. Je bent een uniek, door God geliefd mensenkind. Dat is geen project waar je na drie jaar van kunt zeggen “Nu is het afgelopen”. Gods liefde is onverbrekelijk verbonden met trouw. Daarom is de Schone Poort, anders dan een project,  een zaak van lange adem, want liefde wordt niet moe….

Komt er een “Tiny Church”

In Almere Poort ging op 16 juni 2017 de BouwEXPO-TinyHousing.nl van start. “Tiny houses” zijn een uit Amerika overgewaaide vorm van wonen die goedkoop, klein, vaak mobiel en in veel gevallen onafhankelijk van waterleiding, elektriciteitsnet en riool is. Bij de wedstrijd die de gemeente Almere uitschreef was ook een “Tiny Church”: een kleine kapel die als stiltecentrum, inloophuis en kerk voor de Schone Poort dienst zou kunnen doen.

We hebben natuurlijk de Kerk op Wielen, maar er is hoe langer hoe meer behoefte aan een vaste plek. Ook al omdat de Kerk op Wielen voor het Kerkcafé te klein is geworden. We hebben jammer genoeg niet gewonnen, maar op 16 juni was er een gesprek met de wethouder met de vraag of er voor de kleine kerk toch een plekje beschikbaar is. Zijn reactie was positief. Hij zegde alle medewerking toe, op voorwaarde dat de bouw financieel en technisch haalbaar is. Inmiddels zijn de eerste financiële toezeggingen al binnen. Ook zijn er al sponsors die (een deel van) de technische installaties willen verzorgen. Er is dus goede hoop dat het geld er zal komen, maar we zijn er nog niet. Als u denkt “dat is een leuk idee, daar heb ik wel wat geld voor over”, stuur dan een mail naar info@deschonepoort.nl met het bedrag dat u wilt schenken. Iedereen die meer dan € 100,– toezegt, krijgt van ons een nachtje logies met ontbijt in de “Tiny Church”. Ook wie een passende naam bedenkt, mag een nachtje in de kerk logeren. Bij de inzending voor de wedstrijd was de naam “Follow the Sun”, want de “Tiny Chapel”draait met de zon mee om zoveel mogelijk zonneënergie en warmte op te vangen. Maar er zijn voor onze kapel vast beter passende namen te bedenken. Het zou geweldig zijn als we dit plan zouden kunnen verwezenlijken. Omdat we ermee laten zien dat kerk echt niet van gisteren is, maar vooral omdat we denken dat die “Tiny Church” kan helpen voor het doel van onze pioniersplek. We hebben die “de Schone Poort” genoemd, omdat in Jeruzalem die poort toegang gaf tot de tempel, tot de ontmoeting met het Heilige, de ontmoeting met God. De Tiny Church kan een plek zijn voor mensen die die ontmoeting zoeken.

De Kerk op Wielen

Er is in Almere Poort geen kerkgebouw, maar er is wel een “Kerk op Wielen”. Zo kunnen we daar zijn waar de mensen zijn. Je kunt er zo even binnen lopen. Voor een kop koffie en een goed gesprek. Voor het Kerkcafé. Voor de kinder-activiteiten. Om in een open en ontspannen sfeer te ontdekken wat geloven kan betekenen.

De Kerk op Wielen kun je op allerlei plekken in Poort tegenkomen. Elke woensdagmorgen staat hij in het Europakwartier voor een “Bakkie in de Buurt, in de Bus”

[KGVID]https://deschonepoort.nl/wp-content/uploads/2018/01/Welkom-in-de-Kerk-op-Wielen.mp4[/KGVID]

Is er meer?

Is er meer dan huisje boompje beestje? Het leven gaat meestal zijn gewone gangetje. We hebben het druk, druk druk. Het werk, het huis, de kinderen, sporten, boodschappen. Zo druk dat je niet meer aan leven toekomen. Leven? Wat is dat? Soms is het goed om even stil te staan. Tijd voor bezinning.

Voor veel mensen is de kerkdienst een plek om even na te denken. Waarom ook niet? In Almere zijn kerken genoeg. Op http://www.kerstvooralmere.nl vind je een overzicht van de kerken die meedoen met de aktie “Kerst voor Almere” Je kunt er met Kerstfeest een kerkdienst bezoeken, maar ook op gewone zondagen kun je er terecht.

Een andere mogelijkheid: doe eens een cursus. Het gaat niet alleen om de vragen, maar zijn er ook antwoorden te geven? Welk antwoord geeft een christen op de vraag “Is er meer?” Veel mensen hebben via een Alphacursus ontdekt dat het christelijke antwoord best hout snijdt. Die Alphacursus wordt ook in Almere gegeven. Zie: www.alphacursusalmere.nl Een andere introductie in wat christelijk geloof inhoudt bied de 7+1 Basiscursus geloven. Voor meer informatie: www.7plus1.nl

Op de website van de Protestantse Kerk vind je een overzicht van de geloofscursussen die er in Nederland zijn, Die pagina vind je http://www.protestantsekerk.nl/geloof/geloofscursussen

Het kan ook heel goed zijn om eens aan een retraite mee te doen. Een dag of een paar dagen in een klooster (of een kloosterachtige omgeving) om tot rust en bezinning te komen. Veel kloosters zetten hun deuren voor gasten open. Op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen kun je zoeken welk klooster bij je past. Er zijn ook retraites vanuit de protestantse traditie. Zie bijvoorbeeld “http://www.kleopasdagen.nl/

Voor veel mensen is een pelgrimage de weg van bezinning. Klassiek is de pelgrimage naar Santiago de Compostella. Voor veel jongeren is een reis naar Taize een geestelijke ontdekkingsreis geweest. Anderen komen op adem bij de spiritualiteit van het Schotse Iona. De sfeer van Iona en Taize kun je ook in Nederland proeven. Op allerlei plaatsen worden vieringen georganiseerd geinspieerd op de liturgie van deze gemeenschappen.

Ook in een persoonlijk gesprek kun je wat dieper steken en de vraag “Is er meer?” aan de orde stellen. Soms lukt dat beter in een gesprek met een onbekende dan met mensen die je vertrouwd zijn. De “Emmauswandeling” is een mooie vorm voor zo’n gesprek. Die vorm is geinspireerd door de ontmoeting vaan twee mensen uit Emmaus met de opgestane Jezus (Zie Lukas 24:13-34). Wij van de Schone Poort willen graag je gesprekspartner en wandelmaatje zijn. Als je een tijdje samen oploopt kom je verder.