Gelukkig ben je….

 
De zon schijnt en zo veel mensen die de weg naar het kerkcafe weten te vinden. Het is dan ook een onderwerp wat triggert. Gelukkig ben je, en wie zegt dan wat geluk is  en wanneer ben je gelukkig! Een boekje over de maakbaarheid van geluk was hier de aanleiding voor. Nadat het licht was aangestoken, begonnen we met het noemen van geluksmomenten van de afgelopen week. Tjonge, wat een mooie momenten!
We lezen samen het stuk uit de bijbel waar Jezus zelf zegt wanneer je gelukkig bent. Maar liefst 8 keer wordt er gezegd dat je gelukkig bent. Iedereen mocht 1 van de 8 regels uitzoeken en daar een passend krantenartikel of facebook bericht bij zoeken. Dat is dan nog een hele klus, vertaal die zin van eeuwen geleden dan maar in het hier en nu, en dan nog wel uit de krant. Wonder boven wonder, vind dan ook iedereen wat, toch nog actuele regels van geluk. Als  iedereen weer in de kring zit, kunnen we dit delen in de kring. Zelf kies ik voor regel 3, gelukkig zijn de mensen die verdriet hebben over wat ze gedaan hebben, want die zullen getroost worden. Jaren geleden stond er een artikel in de krant over iemand die gestolen had, hier na jaren zoveel spijt van had gekregen, dat de dader een brief schreef naar de desbetreffende winkelier, waarin deze zijn excuus maakte en meer dan voldoende geld had toegevoegd, om ook daadwerkelijk de schuld in te lossen. Voordat je tot zoiets komt, heeft dit misdrijf je toch behoorlijk dwars gezeten. Geweldig dat je het dan toch op deze manier durft te doen!
Verder trof mij de inbreng over regel 4, over geluk dat je mensen niet uitbuit. Iemand komt in verzet voor kinderarbeid. Wereld wijd maken miljoenen kinderen kleding voor de westerse landen. Met het labellen van deze kleding zou er een stapje in de goede richting gezet kunnen worden. Fantastisch dat mensen in beweging komen, en tegelijkertijd worden wij aangezet om bewuster te leven. Bewust te zijn van het geluk voor iedereen wereld wijd.
Gelukkig ben je….een onderwerp waar we het vast nog vaker over gaan hebben. Na het eten nemen we met een mooi lied afscheid van elkaar. We nemen het geluk mee op weg naar het volgende kerkcafe. Op zondag 29 oktober, de dag van de stilte, waar we dan natuurlijk ruimschoots aandacht aan besteden, voel je welkom!.

Wandelen

Geweldig dat er weer nieuwe mensen waren op het tweewekelijkse kerkcafe. Na het aansteken van de kaars, zongen we het lied ‘welkom thuis’. De wandeling stond centraal, zo lazen we het verhaal van de mannen die na de opstanding naar huis liepen en maar niet begrepen wat er nu precies was gebeurd. En opeens liep daar een derde man, en die legde deze mannen precies uit wat er was gebeurd. Pas toen het brood gebroken werd, zagen de mannen dat nu juist Jezus, de derde man was .
Twee aan twee gingen we vervolgens op  eigen wijze op pad. Eerst een paar minuten stilte om over het verhaal na te denken, dan vol aandacht voor het verhaal van de ander. Na je eigen verhaal weer terug. De mannen in het verhaal spraken over van alles en nog wat, dat bleef haken bij mij. En zonder het te merken is daar ineens Jezus. Een gouden randje, gewoon als je het niet verwacht. Een fijn gevoel waar je weer inspiratie van krijgt. Toen we allemaal weer in de kring zaten werd er nog van alles gedeeld. Met een mooi lied over wandelen  in het licht sloten we af met een kringgebed. Altijd fijn om zo samen te bidden.
Onder het soep eten werden de mooie dingen van deze week nog van een extra glans voorzien. Met de wens om samen met God de weg verder te wandelen gingen we na een inspirerende tijd weer op weg.
Op weg naar het volgende kerkcafe op zondag 15 oktober.
met een hartelijke groet,
bettie