Festival Poort Sociaal

Zaterdag 6 juni was het tweede “Festival Poort Sociaal”.  Op het pleintje bij de Europaschool stond een groot podium. Aan de rand van het plein en langs de Europalaan stonden zo’n 25 marktkramen. Er waren springkussens en op het schoolplein was een Kartbaan. De Kerk-op-Wielen had een mooie plek gekregen vlak bij het podium. Op het podium was van 11.00 tot 15.30 uur een heel programma. Met onder andere een optreden van “Het Talentenpalet”, een koor van mensen met en zonder zichtbare beperking. In de kraampjes gaven allerlei

organisaties op het terrein van gezondheid en zorg voorlichting. Ook was er een plek waar kinderen rolstoelbasketbal konden spelen. In het gebouw van Woonmere en Interakt Contour werden rondleidingen gehouden en waren workshops. Om het voor de bezoekers aantrekkelijker te maken was er een stempelkaart met verschillende acties. Bij de Kerk-op-Wielen kregen de kinderen (en ook de volwassenen) op vertoon van hun stempelkaart een “smoothie”. We hadden niet te klagen over belangstelling. We hebben zeker meer dan 200 smoothies hebben gemaakt. Gelukkig was er door sponsors een flinke hoeveelheid fruit gedoneerd, zodat de kosten voor de Schone Poort binnen de perken bleven. Boven de kraam waar de smoothies werden gemaakt, hing een banner “Gezond Lichaam & Gezonde Geest”. Naast de tafel met smoothies stond een tafel met folders van de Schone Poort, gratis Nieuwe Testamenten en ander “geestelijk voedsel”. We deden deze actie in samenwerking met “de Veilige Haven”, de Vrij Evangelische Gemeente die samenkomt in het Groenhorst College. Het was goed om zo gezamenlijk op te trekken. Dat werd door een deel van de bezoekers ook opgemerkt en positief gewaardeerd, maar het merendeel had toch vooral belangstelling voor “Gezond Lichaam” en gingen achteloos aan “Gezonde Geest” voorbij.

Mensen met en zonder zichtbare beperking

Het Festival Poort Sociaal is een initiatief van Woonmere en Interakt Contour, twee woonvormen voor mensen met een hersenletsel. Het ideaal is dat de bewoners gewoon deel uitmaken van de samenleving en niet worden opgeborgen in een instituut achter slagbomen. Dat is niet vanzelfsprekend, want veel mensen hebben de neiging om mensen met een beperking buiten te sluiten. Omdat ze er geen raad mee weten. Vandaar het initiatief om het Festival Poort Sociaal te organiseren. In de hoop dat het bijdraagt  aan meer begrip voor mensen met een beperking en aan hun integratie in de samenleving.

Een geslaagd festival.

Het was een stralende dag en er waren veel meer bezoekers dan vorig jaar. De mensen van Woonmere en Interaktcontour kijken met voldoening terug op een zeer geslaagd festival. En de Schone Poort heeft daar het nodige aan bijgedragen. Want van meet aan waren we actief betrokken bij de organisatie. (op de website www.poortsociaal.nl  staan we in het rijtje van de sponsoren). Bij de voorbereiding was mijn taak met name het maken en bijhouden van de website. Op de dag zelf was ik vooral bezig met smoothies. Vaak wordt gedacht dat “De Schone Poort” iets met het milieu te maken heeft.  Smoothies passen wel mooi in het plaatje. Ik vind het grappig als mensen verbaasd reageren als ze ontdekken dat de smoothie niet door een milieuorganisatie, maar door de kerk wordt aangeboden. Maar door zulke dingen wordt het succes van het festival zelf niet minder.

Er zijn voor de mensen…
Ik was dus druk met smoothies maken. Er was weinig gelegenheid om met mensen in gesprek te gaan. Achteraf vraag ik me af: Had het niet nadrukkelijker over de kerk en het geloof moeten gaan? Is de kerk wel genoeg aan bod gekomen? Dan is het goed om me weer te binnen te brengen: waarvoor was de kerk ook al weer bedoeld?  Jezus verkondigt in woord en daad de liefde van God. Die liefde is er voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen: mensen die gediscrimineerd en buitengesloten worden; kwetsbare mensen en kleine kinderen; mensen die in de gewone wereld niet meetellen. Het boek Handelingen laat zien dat dat verhaal in de kerk gewoon doorgaat. Maar voordat we er erg in hebben zijn we niet meer gericht op de mensen, maar op onszelf. Gaat het om kerkelijk zelfbehoud en niet meer om de liefde voor de ander. Dus toen we even niet met de kerk bezig waren, waren we misschien wel meer kerk dan we op dat moment beseften. Want waar christenen zich inzetten voor kwetsbare mensen, daar is Kerk In Uitvoering.