Levende Kerststal 2013

Wij wensen u een vrolijk X-mas. Het kerstfeest wordt hoe langer hoe meer het feest van de grote Onbekende. Een op de drie nederlanders weet  de juiste betekenis van het kerstfeest niet. Geen wonder, want de reclame voor Kerstfeest wordt vooral door grootwinkeliers gemaakt.

Toch is  de kern van de kerstboodschp doodsimpel: God houdt van jou. Plechtiger gezegd: Zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Daar heb je nog niet eens de 141 tekens van een tweet voor nodig. Maar toen ik die boodschap ter harte nam, veranderde dat mijn kijk op mezelf, op m’n medemens en de wereld om me heen. God houdt van je – dat maakt een wereld van verschil. Maar wie hoort die simpele boodschap?  Vorig jaar stond er een kerststal in Almere Poort. Het is een heel oude manier om de kerstboodschap tot leven te brengen. Dank zij Franciscus van Assisis werd de kerststal een wijd verspreid gebruik. De  kerststal laat zien hoe God door  Jezus heel dichtbij ons komt . En de os  en de ezel? Die komen bij de profeet Jesaja vandaan. “Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester ….” Zegt hij.  Weten wij dan niet wie onze Heer is?

Ook dit jaar staat er in de week voor kerst weer een levende kerststal in Poort. Dit jaar wordt die georganiseerd in samenwerking met het Poorthuis en KBC de Wegwijzer Poort.

Eerste protestantse pioniersplek nieuwe stijl van start

Op vrijdag 13 december a.s. wordt om 16.00 uur in Almere de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Protestantse Kerk in Nederland en pioniersplek ‘De Schone Poort’. Deze pioniersplek staat in de nieuwbouwwijk Almere Poort waar weinig menskracht en mogelijkheden zijn om kerk te zijn in de wijk. Het is de eerste samenwerkingsovereenkomst voor een pioniersplek-nieuwe-stijl.

Bij de realisatie van deze pioniersplek werken de Protestantse Gemeente Almere i.w., het pioniersteam en de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk samen. Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst verklaren ze de komende drie jaar te willen bouwen aan deze protestantse pioniersplek. Initiatiefnemer ds. Pieter ter Veen verwoordt de achterliggende gedachte als volgt:  “Er bleek in de wijk helemaal geen kerk te zijn en er zijn ook geen plannen om er één te gaan bouwen. Het is een wijk met bovengemiddeld veel financiële stress, huiselijk geweld en echtscheidingen. In die situaties willen we er zijn voor de mensen in de wijk.”

‘De Schone Poort’ biedt nu al een kerkcafé, een labyrint, een luisterend oor en meer. Voor meer informatie ziewww.deschonepoort.nl.

Pioniersplekken

Op dit moment staan zo’n veertien pioniersplekken-nieuwe-stijl op het punt van beginnen. Uiteindelijk doel van deze pioniersplekken is dat een vernieuwende en zelfstandige vorm van kerkzijn ontstaat, die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Pioniersplekken zijn er niet alleen om zelf op een vernieuwende manier iets te betekenen voor nieuwe mensen, maar ook om bij te dragen aan de vernieuwing van bestaande gemeenten. Daarom worden eerst en vooral die pioniersplekken van de grond getild die door één of meer lokale protestantse gemeenten gesteund worden.

Voor eind 2016 wil de Protestantse Kerk honderd van deze pioniersplekken realiseren, in lijn met de visienota van de Protestantse Kerk ‘De hartslag van het leven’.