Eerste protestantse pioniersplek nieuwe stijl van start

Op vrijdag 13 december a.s. wordt om 16.00 uur in Almere de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Protestantse Kerk in Nederland en pioniersplek ‘De Schone Poort’. Deze pioniersplek staat in de nieuwbouwwijk Almere Poort waar weinig menskracht en mogelijkheden zijn om kerk te zijn in de wijk. Het is de eerste samenwerkingsovereenkomst voor een pioniersplek-nieuwe-stijl.

Bij de realisatie van deze pioniersplek werken de Protestantse Gemeente Almere i.w., het pioniersteam en de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk samen. Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst verklaren ze de komende drie jaar te willen bouwen aan deze protestantse pioniersplek. Initiatiefnemer ds. Pieter ter Veen verwoordt de achterliggende gedachte als volgt:  “Er bleek in de wijk helemaal geen kerk te zijn en er zijn ook geen plannen om er één te gaan bouwen. Het is een wijk met bovengemiddeld veel financiële stress, huiselijk geweld en echtscheidingen. In die situaties willen we er zijn voor de mensen in de wijk.”

‘De Schone Poort’ biedt nu al een kerkcafé, een labyrint, een luisterend oor en meer. Voor meer informatie ziewww.deschonepoort.nl.

Pioniersplekken

Op dit moment staan zo’n veertien pioniersplekken-nieuwe-stijl op het punt van beginnen. Uiteindelijk doel van deze pioniersplekken is dat een vernieuwende en zelfstandige vorm van kerkzijn ontstaat, die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Pioniersplekken zijn er niet alleen om zelf op een vernieuwende manier iets te betekenen voor nieuwe mensen, maar ook om bij te dragen aan de vernieuwing van bestaande gemeenten. Daarom worden eerst en vooral die pioniersplekken van de grond getild die door één of meer lokale protestantse gemeenten gesteund worden.

Voor eind 2016 wil de Protestantse Kerk honderd van deze pioniersplekken realiseren, in lijn met de visienota van de Protestantse Kerk ‘De hartslag van het leven’.